Servicebereich

E-shop s.Oliver – Zásady ochrany osobních údajů

Nastavení soukromí


V nastavení soukromí si můžete prohlédnout, jaké služby používáme, a kdykoliv později můžete nastavení změnit a sami se rozhodnout, zda a v jakém rozsahu s těmito službami chcete souhlasit. Zpracovávání osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 6 odst. 1 písm. a) , popř. čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR.
Zásady ochrany osobních údajů


Vítáme vás v našem e-shopu! Váš zájem o naši společnost nás těší. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s aplikovatelnými právními předpisy pro ochranu osobních údajů, zejména s obecným nařízením EU pro ochranu osobních údajů (GDPR) a prováděcích zákonů konkrétních zemí platných pro naši společnost.


Naše Zásady ochrany osobních údajů vám objasní, jaké osobní údaje od vás přes naši webovou stránku shromažďujeme, k čemu je používáme, kdy je mažeme a jak jsou vaše údaje pomocí bezpečnostních opatření maximálně chráněny. Navíc vždy uvádíme právní základ, který nám příslušné zpracovávání osobních údajů povoluje. Dále vás informujeme o vašich právech, která vám přiznává zákon v souvislosti se zpracováváním těchto údajů. Abychom vám co nejtransparentněji objasnili způsob, jakým osobní údaje zpracováváme, najdete zde nejprve všeobecně platné informace o zpracovávání osobních údajů a poté podrobné informace k následujícím tématům:

Osobní údaje jsou takové informace, které umožňují identifikaci fyzické osoby. Patří mezi ně zejména jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ale také vaše IP adresa.


Anonymní údaje jsou takové, které nelze nijak vztáhnout k osobě uživatele.


Správcem ve smyslu práva na ochranu osobních údajů je:


s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG
s.Oliver Straße 1
D-97228 Rottendorf


Telefon: : 0800 444 403


E-mail: onlineshop@cz.soliver.comShromažďování údajů / osobní údaje


Osobní údaje shromažďujeme v souladu s právními předpisy. Veškeré osobní údaje, které od vás získáme přes naši webovou stránku, budeme zpracovávat pouze k níže popsaným účelům. Činíme tak vždy v rámci uvedených právních předpisů, resp. pouze s vaším souhlasem.


Zákonnost zpracovávání osobních údajů specifikuje především čl. 6 GDPR. Společnost s.Oliver shromažďuje osobní údaje, pokud

 • jste k tomu udělili svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a), popř. odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR),
 • jsou údaje nezbytné pro splnění smlouvy / předsmluvních opatření (čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR),
 • jsou údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6, odst. 1, písm. c GDPR) nebo
 • jsou údaje nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů naší společnosti, pokud před těmito zájmy nemají přednost vaše zájmy vyžadující ochranu osobních údajů (čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR). Převažující oprávněný zájem na zpracovávání osobních údajů spatřujeme zejména v následujících případech:
  1. Sledování a používání cookies
   Abychom vám mohli poskytnout optimální uživatelský zážitek při používání našeho e-shopu a z našich reklam přizpůsobených vašim individuálním potřebám, spolupracujeme s různými poskytovateli služeb a technologií a při tom používáme cookies a metody sledování. Pokud je to možné, opíráme se v tomto případě o náš oprávněný zájem týkající se zpracovávání osobních údajů, ve většině případů však získáváme předem váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a), popř. čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR), který samozřejmě můžete kdykoliv odvolat v nastavení soukromí. Podrobné informace získáte v části „Sledování a používání cookies“.

  1. Prevence podvodů a snížení rizika nezaplacení
   o Abychom minimalizovali riziko nezaplacení, provádí se během procesu objednávky ověření bonity, které odpovídá za výběr zobrazených možností platby. Veškeré zadané objednávky, posouzené jako potenciálně podvodné, následně prověří náš pracovník a učiní příslušná opatření k zabránění podvodu. – Další informace najdete v části: „Platební systémy / ověření bonity / prevence podvodů“.

  1. Ochrana bezpečnosti našich systémů / zjišťování poruch
   o Z důvodů technické bezpečnosti, zejména pro obranu před pokusy o útok na náš webový server, ukládáme údaje dle čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Tímto způsobem však nedochází k identifikaci jednotlivého uživatele. Shromažďujeme zejména následující údaje: používaný webový prohlížeč a operační systém / jméno poskytovatele internetové služby / údaje o webové stránce, ze které jste nás navštívili / údaje o webových stránkách, které u nás načtete / datum a čas vaší návštěvy / název vyžádaného souboru / zda byl soubor např. přenesen / přenesené množství dat / IP adresa přiřazená vaším poskytovatelem internetové služby. Se shromážděnými osobními údaji samozřejmě zacházíme důvěrně.Doba uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro stanovení této doby


Společnost s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG zpracovává a uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení příslušného účelu zpracovávání nebo po dobu trvání zákonné lhůty pro uchovávání (zejména s ohledem na obchodní nebo daňové předpisy). Po dosažení účelu, resp. po uplynutí povinnosti uchovávání se příslušné údaje rutinně mažou.Předávání osobních údajů


V určitých případech je nutno zpracovávané osobní údaje v souvislosti s jejich zpracováním předávat třetím osobám. V této souvislosti existují různá místa příjmu a kategorie příjemců.


Interní místa

Je-li to nezbytné, vaše osobní údaje předáváme v rámci skupiny s.Oliver (s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, comma Verwaltung GmbH a LIEBESKIND GmbH). Samozřejmě splňujeme s tím související právní rámcové podmínky a zajišťujeme řádné zpracovávání vašich údajů. Přístup k vašim osobním údajům mají výhradně pověření zaměstnanci, kteří jej potřebují k vykonávání své činnosti, např. ke splnění vaší objednávky nebo navázání kontaktu v případě dotazů.


Externí místa

Osobní údaje se za dodržování právních požadavků předávají následujícím kategoriím příjemců:

 • poskytovatelům služeb v rámci realizace fullfilmentu
 • poskytovatelům zasilatelských a expedičních služeb, dodavatelům, poskytovatelům platebních služeb
 • společnostem, které provádějí ověření bonity
 • společnostem, které poskytují marketingové služby
 • poskytovatelům služeb v rámci komunikačních systémů
 • státním úřadům a institucím, pokud to vyžadují nebo je to nezbytné

Bezpečný přenos vašich osobních údajů


Abychom vaše osobní údaje, které jsou u nás uložené, co nejlépe ochránili proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob, využíváme odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. Bezpečnostní úrovně se ve spolupráci s odborníky na bezpečnost průběžně kontrolují a přizpůsobují novým bezpečnostním standardům.


Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás samozřejmě důležitá i během přenosu v rámci skupiny s.Oliver nebo na naše partnery/třetí strany, proto pro tento přenos volíme odpovídající bezpečné postupy:


Přenos údajů se vždy provádí přes zašifrované spojení. Zde používáme protokoly odpovídající aktuálnímu technickému stavu, jako např. TLS 1.2 s PFS.


Výměna dat z naší webové stránky a k ní proto probíhá výhradně zašifrovaně. Jako přenosový protokol poskytujeme pro naši webovou stránku HTTPS, vždy s použitím aktuálních šifrovacích protokolůOdkazy na další poskytovatele


Naše webová stránka obsahuje také odkazy na internetové stránky dalších společností, které jsou jasně identifikovatelné. Pokud jsou na našich stránkách odkazy na webové stránky dalších poskytovatelů, nemáme žádný vliv na jejich obsah. Proto za tento obsah nemůžeme převzít odpovědnost či záruku. Za obsah těchto stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V okamžiku vytváření odkazu bylo u těchto stránek zkontrolováno, zda neporušují zákon a zda u nich nedochází ke zjevnému porušení práva. V okamžiku vytváření obsahu nebyl protiprávní obsah zjevný. Permanentní obsahová kontrola stránek, na které vedou odkazy, však není bez konkrétního podezření na porušení zákona proveditelná. V případě, že bude známo porušení zákona, budou příslušné odkazy obratem odstraněny.Práva subjektů údajů


Dále vás informujeme, jaká práva vám jako subjektu údajů bezplatně náleží.

 • Informace:Rádi vám poskytneme informaci o tom, zda a pokud ano, jaké osobní údaje o vás ukládáme a zpracováváme.
 • Oprava: Pokud jsou u nás vaše osobní údaje uloženy chybně, samozřejmě je rádi opravíme.
 • Omezení: Zpracovávání svých osobních údajů můžete za určitých právních předpokladů nechat omezit. To je například případ, kdy rozporujete správnost údajů, které jsou u nás uložené.
 • Výmaz: vaše osobní údaje na vaše přání ochotně vymažeme nezávisle na našich regulacích pro mazání, pokud to bude z právních důvodů možné.
 • Odmítnutí: Postupy pro zpracovávání vašich osobních údajů, které provádíme a které jsou založeny na zvážení zájmu, můžete s uvedením zvláštních důvodů odmítnout.
 • Odvolání: Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováváním osobních údajů, můžete jej samozřejmě bez uvedení důvodů odmítnout s účinkem do budoucna.
 • Přenositelnost osobních údajů: Vám nebo vámi uvedené třetí osobě poskytneme k dispozici osobní údaje, které se vás týkají a které jsme obdrželi v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo udělením souhlasu a jejichž zpracovávání se provádí automatizovaně, a to v běžně používaném a všeobecně strojově čitelném formátu.

Jako subjekt údajů můžete svá práva kdykoli uplatnit prostřednictvím uvedených možností kontaktu nebo nás kontaktovat ohledně ochrany osobních údajů. Naše organizační jednotka pro ochranu osobních údajů je vám ochotně k dispozici na adrese privacypolicy@soliver.com.Právo na podání stížností, dozorový úřad


Máte samozřejmě kdykoli právo obrátit se na dozorový úřad, který je pro vás příslušný. Alternativně je vám rovněž k dispozici náš dozorový úřad, kterým je Bavorský zemský úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů:


Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach
NěmeckoDalší dotazy


Kdykoli se můžete s důvěrou obrátit na naši organizační jednotku pro ochranu osobních údajů na adrese privacypolicy@soliver.comSledování a používání cookies


Jak již bylo zmíněno, chtěli bychom vám umožnit optimální uživatelský zážitek v našem e-shopu a z našich reklam přizpůsobených vašim individuálním potřebám. Spolupracujeme s různými poskytovateli služeb a technologií a při tom používáme cookies a metody sledování. Podrobné informace najdete níže:


Analýza webu Econda

Pro strukturování této webové stránky v souladu s potřebami a pro její optimalizaci se anonymizovaně pomocí řešení a technologií společnosti econda GmbH, Zimmerstraße 6, 76137 Karlsruhe (www.econda.de) zaznamenávají následující údaje:


 • informace o použitém zařízení (např. operační systém, prohlížeč, rozlišení obrazovky, nastavený jazyk)
 • informace o prohlížených stránkách během návštěvy webové stránky (např. detailní stránky kategorie nebo produktu)
 • informace v rámci procesu objednávky (např. objednací číslo, pohlaví, datum narození, způsob dodání a způsob platby, adresa)
 • informace o přístupových údajích (např. přístup přes newsletter z e-mailu, jiné webové stránky nebo on-line reklamy)

Rozsah ukládaných a zpracovávaných údajů se omezuje čistě na statistická vyhodnocení v rámci nástroje econda Analytics. K tomuto účelu se používají cookies, které umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Vaše IP adresa bude ihned po doručení upravena tak, aby byla neidentifikovatelná, takže přiřazení uživatelských profilů IP adresám není možné.


Shromažďování údajů a používání nástrojů je nutné z technických důvodů, aby bylo možné kontinuálně optimalizovat funkce a zobrazení naší webové stránky na různých zařízeních, v různých operačních systémech a prohlížečích a pro vás jako uživatele utvářet zajímavěji naši nabídku, a opírá se zde proto o oprávněný zájem podle čl. 6, odstavce 1 písm. f GDPR. Shromážděné údaje budou uloženy po dobu 5 let, údaje se nepředávají do třetích zemí.


Zpracovávání údajů můžete odmítnout zde.


Google Analytics (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR / čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR)

Tyto webové stránky používají na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR) službu webové analýzy Google Analytics společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google"). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Takto uložené informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Pokud je aktivována anonymizace IP, vaše IP adresa bude společností Google zkrácena. Nezkrácené hodnocení se společností Google provádí pouze ve výjimečných případech.


Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa zjištěná v rámci Google Analytics od vašeho prohlížeče se nepropojuje s jinými údaji společnosti Google.


Osobní údaje uživatelů jsou po 26 měsících vymazány nebo anonymizovány. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li provést odvolání, deaktivujte tuto službu v nástroji „Cookie Consent Tool", který je k dispozici na webových stránkách. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek pro používání služby Google Analytics, která ji zavazuje chránit údaje návštěvníků našich stránek a nepředávat je třetím stranám.


Tato služba může předávat shromážděná data do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet údaje mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje předávány do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými úřady pro účely kontroly a monitorování, aniž byste měli možnost jakéhokoli právního postihu. Přijímáme však možná a nezbytná opatření podle zákona o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 44 a násl. nařízení GDPR za účelem stanovení úrovně ochrany údajů ve třetí zemi.


Další informace o službě Google Analytics najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de


Pokud odmítnete používání klasické služby Google Analytics tím, že odmítnete používání souborů cookie v našem banneru se souhlasem, výše uvedené osobní údaje od vás nebudou shromažďovány. Například nebudete rozpoznáni, když znovu navštívíte naše stránky. Generuje se pouze jedno ID relace, které se obnovuje při každé návštěvě. Abychom však mohli vytvářet statistické hodnocení našich webových stránek, jsou váš věk, pohlaví, země, zkrácené PSČ (97XXX) a ID transakce spojeny s tímto dočasným ID relace. Kromě toho je zaznamenána IP adresa, která je však společností Google zkrácena. Nezkrácené hodnocení se společností Google provádí pouze ve výjimečných případech.


Tyto čistě statistické analýzy zakládáme na našem oprávněném zájmu podle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR). Shromažďování těchto údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při dalších návštěvách těchto webových stránek: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Google Tag Manager (čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR)

Tyto webové stránky používají Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Prostřednictvím této služby lze značky webových stránek spravovat prostřednictvím rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který implementuje značky) je doménou bez cookies. To znamená: zásadně se nepoužívají žádné soubory cookie a neshromažďují se žádné osobní údaje. Google Tag Manager spouští další značky, které mohou shromažďovat data. Google Tag Manager však k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí nástroje Google Tag Manager.


Více informací najdete na stránkách: http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html


Usercentrics (čl. 6, odst. 1, písm. c), f) nařízení GDPR)

K získávání a správě vašich souhlasů používáme platformu Usercentrics Consent Management Platform. Provozovatelem je společnost Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München. Platforma Usercentrics Consent Management Platform shromažďuje informace o zařízení, informace o prohlížeči, údaje o přihlášení a odhlášení, datum a čas návštěvy, adresy URL požadavků a cestu k webové stránce prostřednictvím JavaScriptu. Tento JavaScript umožňuje společnosti Usercentrics GmbH informovat uživatele o určitých značkách a webových technologiích na našich webových stránkách a získávat, spravovat a dokumentovat jejich souhlas. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, bod 1, písm. c) a f) nařízení GDPR, protože jsme ze zákona povinni prokázat souhlas (podle čl. 7, odst. 1 nařízení GDPR). Cílem je znát preference uživatelů a podle nich je realizovat, stejně jako je právně bezpečným způsobem zdokumentovat. Údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřeba pro protokolování a neexistuje žádná zákonná povinnost uchovávat je jinak. Údaje o souhlasu (souhlas a odvolání souhlasu) se uchovávají po dobu tří let. Údaje budou poté okamžitě vymazány nebo na požádání předány odpovědnému orgánu ve formě exportu dat. Uživatel může kdykoli trvale zabránit spuštění JavaScriptu příslušným nastavením ve svém prohlížeči, čímž také zabrání spuštění JavaScriptu společností Usercentrics. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Usercentrics naleznete na adrese: https://usercentrics.com/privacy-policy/


Vyhledávače

Abyste mohli i v budoucnu při relevantním vyhledávání snadno najít náš internetový obchod v nejpoužívanějších vyhledávačích, používáme pro optimalizaci našich reklam sledovací opatření poskytovatelů vyhledávání. Pro určení relevance reklamy se například zaznamenává, o které kategorie má návštěvník e-shopu zájem a zda vytvořil objednávku. Tyto údaje se pseudonymizovaně předávají poskytovatelům vyhledávání. S vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).


Google AdWords Remarketing & Conversion Tracking

Naše webová stránka využívá funkce Google AdWords Remarketing, pomocí níž zobrazujeme reklamu pro tuto webovou stránku ve výsledcích vyhledávání na Googlu i na webových stránkách třetích stran. Poskytovatelem služby je společnost Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Za tímto účelem uloží Google do prohlížeče vašeho koncového zařízení soubor cookie, který automaticky prostřednictvím pseudonymního cookie ID a na základě vámi navštívených stránek umožňuje reklamu odpovídající vašim zájmům. Zpracovávání osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení soukromí. Upozorňujeme vás, že s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje také předány do třetí země mimo EU / EHS, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).


Zpracovávání údajů nad rámec výše uvedeného se provádí pouze tehdy, pokud jste společnosti Google poskytli svůj souhlas, že může vaše prohlížení internetu a aplikací propojit s vaším účtem Google a použít informace z vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které zobrazí na webu. Pokud jste v tomto případě během návštěvy naší webové stránky přihlášeni do Googlu, použije Google vaše údaje společně s údaji Google Analytics pro sestavení a definování seznamů cílových skupin pro remarketing na všech zařízeních. Vaše osobní údaje se tak dočasně propojí s údaji Google Analytics za účelem vytvoření cílových skupin.


Tato webová stránka využívá program pro online reklamu „Google AdWords“ a v rámci něj pak službu sledování konverzí (Conversion Tracking) společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Nabídku Google AdWords používáme k tomu, abychom pomocí reklamních prostředků (takzvaných Google Adwords) mohli upozornit na externích webových stránkách na naše atraktivní nabídky. V souvislosti s údaji reklamních kampaní můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Sledujeme tím zájem zobrazovat vám relevantní reklamu, vytvářet pro vás zajímavější podobu naší webové stránky a dosáhnout spravedlivého vyúčtování nákladů na reklamu.


Cookie pro sledování konverzí se uloží, když uživatel klikne na reklamu AdWords zobrazenou Googlem. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají v systému vašeho počítače. Tyto cookies ztrácejí zpravidla svou platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky této webové stránky a platnost cookie ještě nevypršela, může Google a my poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies tak nelze sledovat přes webové stránky zákazníků AdWords. Informace, které se shromažďují pomocí cookie pro konverzi, slouží k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se pro sledování konverzí rozhodli. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí nichž by bylo možné osobně uživatele identifikovat.


Ukládání cookies pro cílenou reklamu u společnosti Google můžete trvale deaktivovat na následujícím odkazu: https://adssettings.google.com


Informace o ukládání cookies můžete získat rovněž u Digital Advertising Alliance na adrese www.aboutads.info a provést zde příslušná nastavení. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, že budete informováni o ukládání cookies a jednotlivě rozhodovat o jejich přijetí, nebo můžete vyloučit přijetí cookies pro určité případy či obecně. Při nepřijetí cookies může dojít k omezení funkčnosti naší webové stránky.


V některých případech přenáší společnost Google LLC osobní údaje do USA. Upozorňujeme vás, že s vaším souhlasem proto předáváme vaše osobní údaje do třetí země mimo EU /EHS, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).


Další informace a zásady ochrany osobních údajů týkající se reklamy a společnosti Google naleznete zde: http://www.google.com/policies/technologies/ads/


Crealytics

Používáme Crealytics‘ Conversion Tracking, službu analýzy reklamy společnosti Crealytics GmbH, Salzufer 12, 10587 Berlin (dále jen „Crealytics“). V této souvislosti používáme cookies a shromažďujeme údaje o vašem používání naší webové stránky. Údaje, včetně objednávky, ID zákazníka a vaší zkrácené IP adresy, se předávají ke zpracovávání pseudonymizovaně společnosti Crealytics. Tímto způsobem se zejména zjišťuje, zda jste se na naše stránky dostali kliknutím na reklamní banner Crealytics a zda tato reklama vedla k námi definovanému úspěchu („Conversion“). Tyto údaje se pak přenášejí na server Crealytics s pobočkou v Německu a tam jsou uloženy. Společnost Crealytics používá tyto údaje pro generování analýz a vyhodnocení o používání naší webové stránky. Crealytics případně tyto informace přenáší i na třetí osoby, pokud to předepisuje zákon.


Vaše údaje zůstávají u Crealytics uloženy po dobu 9 týdnů. Po uplynutí této doby budou údaje smazány a uloženy pouze agregované statistiky. Při shromažďování údajů se opíráme o váš souhlas podle čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR s příslušným zpracováváním údajů, který samozřejmě můžete kdykoliv odvolat přes nastavení soukromí. Údaje se nepředávají do třetích zemí.


Displej – aktuálně neaktivní

Abychom vám mohli zobrazit relevantní reklamní bannery i na externích webových stránkách, spolupracujeme s displejovými sociálními sítěmi a poskytovateli služeb. K optimalizaci reklamy používáme cookies a metody sledování, které shromažďují data získaná při surfování, ukládají je do cookies a pseudonymizovaně je předávají poskytovatelům technologií. S vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).


The Trade Desk

Tato webová stránka využívá cookies společnosti The Trade Desk, Inc. (Global HQ 42 N. Chestnut St Ventura, CA 93001 USA, EEA The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL Velká Británie) k monitorování a vylepšování rychlosti a dostupnosti webové stránky.


The Trade Desk nabízí službu, která je v tomto odvětví známá pod názvem Demand Side Platform („DSP“ nebo „platforma“). TTD poskytuje technologii, která pomáhá spravovat digitální reklamní kampaně napříč mnoha kanály, například webovými stránkami, aplikacemi, audio kanály, chytrými televizemi a dalšími video kanály.


Shromažďují se následující údaje:


Údaje, které TTD shromažďuje a zpracovává:


Následující pseudonymní data:

 • jedinečné soubory cookie a identifikátory zařízení
 • identifikátory reklamy mobilních zařízení
 • IP adresy
 • historie procházení webu z viditelných zobrazení reklamy
 • informace o zájmu, které vyvodíme z historie procházení webu
 • informace o zájmu uložené a/nebo využívané na platformě klienty a partnery
 • informace o poloze
 • typ, verze a nastavení prohlížeče a zařízení

https://www.thetradedesk.com/general/privacy#privacy-full-privacy-policy


Cookies se na vaše zařízení ukládají pouze, pokud je akceptujete prostřednictvím cookie banneru, který se zobrazí při návštěvě naší webové stránky. Své preference pro ukládání souborů cookies můžete spravovat na cookie banneru a cookies také můžete kdykoli vymazat. V tomto případě budou informace, které cookies obsahují, vymazány z vašeho koncového zařízení. V případě této služby jsou údaje vymazány po ukončení vaší návštěvy – žádné údaje se neukládají. Pokud chcete přejít rovnou k naší možnosti Opt Out, navštivte http://www.adsrvr.org.


Běžná doba ukládání TTD cookies je jeden rok od doby, kdy vám byla zobrazena poslední reklama prostřednictvím TTD.


Naše zpracovávání údajů se zakládá na souhlasu, poskytnutém v souladu s článkem 6 (1), písm. a nařízení EU GDPR. Upozorňujeme vás, že s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje také předány do třetí země mimo EU / EHS, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR). Svůj souhlas můžete později kdykoli odvolat prostřednictvím našeho cookie banneru. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím na následujícím e-mailu: privacypolicy@soliver.com.


Portály

Kromě našeho e-shopu vám představujeme naše nejzajímavější nabídky a nejoblíbenější výrobky pro lepší vyhledatelnost i na externích produktových portálech. K optimalizaci výběru produktů používáme cookies a metody sledování, abychom například zjistili, jaké zboží je nejoblíbenější a zda byla objednávka vytvořena přes reklamní banner. S vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).


shopalike

Na naši webové stránce používáme soubor cookie společnosti Visual Meta GmbH (“VM”, Alexanderstraße 1-5, 10178 Berlin, Německo), provozovatele portálů LadenZeile a ShopAlike. Tento malý textový soubor cookie se provádí při ukončení objednávky na přístroji uživatele. Přitom dochází k přenosu osobních údajů z procesu objednávky (hodnota nákupního košíku a Tracking-ID ) na Váš přístroj a od něj pak k VM. VM přitom zaznamená Vaši Ip-adresu pseudonymizovaným způsobem. Účelem tohoto zpracování je přiřazení nákupů, realizace marketingových opatření a také uplatnění občansko-právních nároků. Zpracování probíhá na základě Vašeho předchozího výslovného svolení, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a nařízení GDPR, § 15 odst. 3 TMG.


Údaje jsou zpracovány jen v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Soubory cookie jsou ukládány po dobu 60 dní.


Své svolení můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna prostřednictvím našeho consent-banneru. Dbejte na to, že změny v nastaveních consent-banneru musí být provedeny pro každé koncové zařízení jednotlivě.


Nastavení soukromí


Další informace o ochraně údajů společnosti Visual Meta GmbH viz https://www.ladenzeile.de/datenschutzerklaerung.html


Většina webových prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Cookies na svém koncovém zařízení můžete samozřejmě deaktivovat, omezit nebo vymazat i ručně pomocí nastavení svého prohlížeče nebo pomocí softwaru.


Upozorňujeme vás, že pokud deaktivujete ukládání cookies, nebude možné za určitých okolností využívat všechny funkce naší internetové stránky v plném rozsahu.


Affiliate – aktuálně neaktivní

Abyste nepromeškali žádnou zajímavou akci a mohli využívat výhod bonusových programů, pracujeme s affiliate programy a používáme jejich cookies a metody sledování. U affiliate programů se jedná o partnerské sítě jednotlivých provozovatelů webových stránek, například kuponových portálů, bonusových programů a blogerů. Pomocí dostupných technologií zjišťujeme, zda použité reklamní prostředky našich partnerů vygenerovaly objednávku, z čehož profitujete vy i partneři. S vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).


Retargeting – aktuálně neaktivní

Abychom vám mohli zobrazovat reklamní bannery na externích webových stránkách s relevantními výrobky, o které jste například měli někdy zájem v našem e-shopu, spolupracujeme s poskytovateli retargetingu. Za tímto účelem na naší webové stránce shromažďujeme pohybová data, například jaké výrobky jste si prohlíželi nebo vložili do nákupního košíku. Nebuďte překvapeni: Pokud se rozhodnete nesouhlasit se shromažďováním údajů za účelem retargetingu, otevře se nové okno, které vás dovede na webovou stránku našeho poskytovatele retargetingu. Abychom zajistili, že v budoucnu již nebudou partnerům předávána žádná data, řiďte se pokyny uvedenými na stránce a následně pro dokončení procesu uložte své údaje. S vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).


Sociální sítě

Abychom vám na kanálech vašich preferovaných sociálních médií mohli zobrazovat zajímavé akce a reklamu přizpůsobenou na míru, používáme cookies a technologie sledování. Za tím účelem se pseudonymizovaná data přenášejí na tyto sítě a případně jsou sítí sloučena s jinými údaji. S vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).


Facebook Website Custom Audiences („pixel pro akce návštěvníků“)

Tato webová stránka používá „Facebook Pixel“ společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“), resp. pokud jste usazeni v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.


V případě udělení výslovného souhlasu lze pomocí něj sledovat chování uživatelů poté, co viděli nebo klikli na reklamu na Facebooku. Tento postup slouží k vyhodnocování účinnosti reklam na Facebooku pro statistické účely a účely výzkumu trhu a může přispět k optimalizaci reklamních opatření do budoucna. Získané údaje jsou pro nás anonymní, neumožňují tedy propojení s identitou uživatele. Společnost Facebook však tyto údaje ukládá a zpracovává, takže je možné jejich propojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může tyto údaje použít pro vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí o používání údajů společnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).


Společnosti Facebook i jejím partnerům můžete povolit zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj. Pro tyto účely může být navíc na vašem počítači uložen soubor cookie.


Z používání naší webové stránky získává Facebook Pixel dále následující údaje: e-mailovou adresu, pohlaví, město, region, poštovní směrovací číslo, zemi, jméno a příjmení, telefonní číslo, datum narození. Facebook tak získává možnost přiřadit vaše osobní údaje určitému profilu na Facebooku a tam nahrát vhodná reklamní opatření.


Při shromažďování údajů se opíráme o váš souhlas podle čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR s příslušným zpracováváním údajů, který samozřejmě můžete kdykoliv odvolat přes nastavení soukromí. Při odvolání souhlasu vaše osobní údaje již nebudou pro tento účel využívány a budou smazány, pokud to nebude v rozporu se zákonnými lhůtami pro uchovávání údajů. Pokud svůj souhlas neodvoláte, osobní údaje se ukládají po dobu 180 dní. Po té se osobní údaje automaticky smažou.


Souhlas s používáním Facebook Pixelu smějí udělit uživatelé starší 13 let. Pokud jste mladší, požádejte prosím o dovolení svého zákonného zástupce. S vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje předány do třetí země mimo EU / EHP, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).


Abyste deaktivovali cookies na svém počítači, můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, že se v něm napříště již nebudou žádné cookies ukládat, resp. že se vymažou uložené cookies. Vypnutí veškerých cookies však může vést k tomu, že nebude možné využívat některé funkce na našich internetových stránkách.


Používání cookies třetími poskytovateli, jako např. společností Facebook, můžete deaktivovat také na následující webové stránce Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/


Specifické informace o Facebook Pixel a jeho způsobu používání obdržíte zde: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.


Zpracování údajů můžete odmítnout zde.


YouTube

YouTube je videoportál společnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dále jen „YouTube“). V našich online službách je integrovaný minimálně jeden plugin YouTube. Když načtete online službu, která obsahuje plugin YouTube, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery YouTube. Přitom se YouTube předá informace, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku našich online služeb, i když nemáte na YouTube účet nebo nejste do svého účtu přihlášeni. Tuto informaci předává váš prohlížeč přímo na server YouTube do USA a tam se informace ukládá.


Pokud jste zároveň přihlášeni do svého účtu na YouTube, je kromě toho možné přiřazení načtené webové stránky k vašemu účtu na YouTube a umožnili byste tak společnosti YouTube, aby přiřadila vaše chování při prohlížení internetu přímo k vašemu osobnímu profilu.


Pokud chcete tomuto přenášení a ukládání svých údajů a svého chování na našich webových stránkách u společnosti YouTube zamezit, musíte se odhlásit z YouTube předtím, než navštívíte naši stránku, a příp. vymazat cookies, které YouTube ukládá.


Další informace o shromažďování a používání vašich údajů společností YouTube získáte v jejích Zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://www.YouTube.com/static?template=privacy_guidelines a rovněž v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.


Při shromažďování údajů se opíráme o váš souhlas podle čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR s příslušným zpracováváním údajů, který samozřejmě můžete kdykoliv odvolat přes nastavení soukromí. Upozorňujeme vás, že s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje také předány do třetí země mimo EU / EHS, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).


Personalizace

Váš individuální zážitek z nakupování je pro nás velmi důležitý! Abychom vám mohli individuálně doporučovat výrobky v našem e-shopu a newsletteru, sbíráme údaje o vašem chování na internetu a při nakupování v našem e-shopu. K tomu používáme cookies a metody sledování. S vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).


Sledování profilů společností Econda

Abychom vám mohli nabídnout co nejlepší zážitek z nakupování v našem e-shopu, vytváříme pseudonymizované uživatelské profily, které nám umožňují poskytnout vám on-line natolik podrobné poradenství, jaké by mohl poskytnout prodavač při osobním rozhovoru v prodejně s.Oliver. Můžeme tak zajistit, že se vám budou zobrazovat především produkty, které odpovídají vašim zájmům, a nezajímavé nabídky zůstanou skryty. Tento postup dále slouží k lepší orientaci v našem e-shopu, protože díky němu lze například zobrazovat naposledy prohlížené výrobky nebo výrobky z vašeho Seznamu přání.
K vytvoření pseudonymního uživatelského profilu shromažďujeme během vaší návštěvy v našem e-shopu různé údaje. Jsou to např.

 • informace o zájmu o výrobek (zobrazené produkty, produkty na Seznamu přání)
 • informace o chování při nakupování (produkty v nákupním košíku, zakoupené produkty)
 • informace o průběhu objednávky (objednací číslo, pohlaví, datum narození, způsob dodání a způsob platby)

Přiřazení těchto údajů k profilu probíhá až se souhlasem s vytvořením profilu nebo přihlášením jako stávající zákazník a držitel karty s.Oliver v e-shopu nebo v aplikaci podle čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR. Na základě uděleného souhlasu vytvoříme ID, které vás, jako uživatele, bude identifikovat při opakované návštěvě. S přihlášením dále propojíme používaný prohlížeč, resp. používané zařízení za účelem autentizace, bezpečnosti a individualizace vašeho účtu. V závislosti na nastavení můžeme k profilu přiřazovat informace z různých návštěv s pomocí různých zařízení, abychom mohli zobrazovat konzistentní a relevantní informace. Údaje se shromažďují pomocí technologie společnosti econda GmbH Zimmerstraße 6, 76137 Karlsruhe (www.econda.de) a v rámci platformy Audience Relationship společnosti econda se slučují do profilu. Předání údajů třetím stranám, resp. přenos do třetích zemí je vyloučen.


Osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu, která je potřebná pro dosažení příslušného účelu zpracovávání nebo dokud trvá zákonná lhůta pro uchovávání (zejména s ohledem na obchodní a daňové předpisy). Po dosažení účelu, resp. po uplynutí povinnosti uchovávání se příslušné údaje rutinně mažou. Celková doba uložení údajů nepřekračuje 5 let.


Commerce Cloud Einstein

Služba sledování Commerce Cloud Einstein je služba námi používaného systému Salesforce Commerce, Salesforce.com Inc., 5 Wall St. Burlington, MA 01803 USA. Příjemcem údajů je společnost Salesforce.com EMEA Limited, Village 9 Floor 26 Salesforce Tower 110, Bishopsgate London, UKEC2N 4AY. Pomocí této služby vám poskytujeme vhodná doporučení produktů, které by pro vás mohly být zajímavé. Ušetříte si tak hledání správného výrobku a navíc získáte podněty pro další možnosti kombinování. Abychom vám mohli tato doporučení výrobků poskytnout, používá Salesforce po vašem souhlasu ve vašem prohlížeči soubor cookie, který sleduje váš zájem o případné výrobky, aby následně mohl vydat správná doporučení. Na základě souhlasu se shromažďují následující údaje:

 • IP adresa
 • E-mailová adresa (v případě přihlášených návštěvníků)

Aktivováním příslušného clusteru nám udělujete svůj souhlas podle čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR pro příslušné zpracovávání údajů, který samozřejmě můžete kdykoliv odvolat přes nastavení soukromí. Doba uložení je 1 rok. Upozorňujeme vás, že s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje také předány do třetí země mimo EU / EHS, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR). Další informace ke službě Commerce Cloud Einstein najdete na stránkách: https://compliance.salesforce.com/en/gdpr


Exactag

Pokud jste v rámci našeho procesu udělování souhlasu udělili OptIn pro jeden nebo více z výše uvedených clusterů (vyhledávače, displej, portály, affiliate, retargeting, sociální sítě), spustí se kromě příslušného sledování i sledování událostí společnosti Exactag GmbH Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf. Společnost Exactag GmbH shromažďuje a ukládá na této webové stránce a jejích podstránkách data k účelům marketingu a optimalizace. Z těchto dat lze vytvářet pseudonymizované uživatelské profily. K tomu lze používat cookies a technologii s názvem Fingerprint. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají lokálně v mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Technologie Fingerprint ukládá proměnnou prostředí internetového prohlížeče v databázi, přičemž neukládá jednoznačná data uživatele jako například IP adresu. Cookies a/nebo Fingerprint umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje shromážděné pomocí technologií Exactag se bez zvlášť uděleného souhlasu subjektu údajů nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky.


Všeobecné informace o způsobu fungování cookies

Níže popisujeme funkci optimalizace stránek pro všechna zařízení. Naše internetové stránky používají na více místech takzvané cookies. Ty slouží k tomu, aby naše nabídka byla pro uživatele efektivnější, bezpečnější a příjemnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení.


Tyto cookies nám umožňují analyzovat, jak uživatelé používají naše webové stránky. Můžeme tak odpovídajícím způsobem přizpůsobovat obsah webových stránek potřebám návštěvníků. Kromě toho máme díky cookies rovněž možnost měřit efektivitu určitých reklam a upravit jejich umístění například v závislosti na zájmech uživatele.


Používané cookies mají individuální uživatelské ID. Přes určitá rozhraní můžeme přiřadit různá uživatelská ID individuálnímu zákazníkovi (např. při přihlášení do našeho e-shopu z chytrého telefonu a z počítače) a zajistit tak optimalizaci naší internetové stránky pro více zařízení.


Používané cookies mají vzhledem k účelu zpracování dlouhou životnost a pokud je neodmítnete nebo nevymažete, automaticky se vymažou po 6 měsících.


Cookies na svém koncovém zařízení můžete samozřejmě deaktivovat, omezit nebo vymazat i ručně pomocí nastavení svého prohlížeče nebo pomocí softwaru.


Upozorňujeme vás, že pokud deaktivujete ukládání cookies, nebude možné za určitých okolností využívat všechny funkce naší internetové stránky v plném rozsahu.Zpracovávání osobních údajů v newsletteru (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR)


Na naší webové stránce se můžete přihlásit k odběru našeho bezplatného newsletteru. Pokud jste udělili svůj souhlas se zasíláním newsletteru s.Oliver, použijeme vaši e-mailovou adresu k zasílání (pokud možno osobních) informací o produktech, akcích, soutěžích a novinkách z oblasti módy a rovněž k zasílání anket všeobecné spokojenosti zákazníků. Tyto údaje ukládáme a zpracováváme za účelem zasílání newsletteru. Po objednání zboží na naší webové stránce vám umožníme odeslat hodnocení produktu/ů a nákupu u nezávislého poskytovatele hodnotících služeb eKomi, ke kterému budete rovněž vyzváni e-mailem.


Uživatelský profil na všech zařízeních pro osobní a individuální komunikaci a doporučení produktů

Pokud jste nad rámec toho udělili svůj souhlas se zasíláním našeho newsletteru přizpůsobeného vašim individuálním zájmům, zpracováváme za účelem zasílání newsletteru kromě vaší e-mailové adresy zejména vaše jméno a profilové informace. S vaším souhlasem zaznamenáváme vaše uživatelské chování na této webové stránce, v našich mobilních módních aplikacích i v našich newsletterech.


Vyhodnocování uživatelského chování zahrnuje především údaje nutné ke splnění smlouvy a sestavuje osobní profily, resp. využívá již existující údaje, které umožňují vyvodit závěry o vašem zájmu o produkty nebo akce s.Oliver. Takové údaje mohou pocházet z kupních smluv. Akcemi se rozumí zejména akce v našich prodejních prostorách, ale také slevové akce. V případě údajů nutných ke splnění smlouvy se jedná o všechny druhy údajů, které získáme v souvislosti s vaším nákupem u společnosti s.Oliver. K těmto údajům patří také informace, zda byla některá položka vyměněna nebo zaslána zpět nebo zda jste projevili zájem o položku, kterou nebylo možné dodat. Dále k nim patří kontaktní informace, které jste sdělili společnosti s.Oliver, jako je oslovení, jméno a příjmení, e-mailová adresa a datum vašeho narození. Ukládat lze i vaši reakci na reklamní opatření s.Oliver (např. u newsletterů, které vám byly zaslány a které jste otevřeli) a vaše chování při návštěvě webové stránky nebo v aplikaci s.Oliver (např. datum poslední návštěvy a prohlédnuté produkty).


Odvolání souhlasu

Zpracovávání osobních údajů probíhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR a kdykoli můžete využít svých práv subjektu údajů. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na privacypolicy@soliver.com. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru nebo s vytvářením personalizovaných uživatelských profilů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, např. tak, že se zde na naší webové stránce odhlásíte z odběru našeho newsletteru. Odkaz na stránku s odhlášením naleznete také na konci každého newsletteru.Možnosti kontaktování


Kontaktní formulář (právní základ: čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR)

Na naší webové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který lze využít pro elektronické navázání kontaktu. Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, zpracujeme vaše údaje, které jste v rámci kontaktního formuláře uvedli, za účelem navázání kontaktu a zodpovězení vašich dotazů a přání. V tomto případě platí zásada úspornosti a zabránění shromažďování údajů, které nejsou nezbytně nutné – musíte uvést jen ty údaje, které nutně potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli navázat kontakt. Mezi tyto údaje patří vaše jméno a příjmení, vaše e-mailová adresa, výběr tématu a pole pro samotnou zprávu. Kromě toho je nutné z technických důvodů a důvodů právní ochrany zpracovat vaši IP adresu. Všechny ostatní údaje jsou nepovinné a můžete je uvést dobrovolně (např. za účelem individuálnějšího zodpovězení vašich dotazů).
Sociální média


Prezentujeme se v „sociálních médiích“. Pokud máme kontrolu nad zpracováváním vašich údajů, dbáme na to, aby byly splněny platné zásady ochrany osobních údajů.


Níže najdete v souvislosti s naší prezentací nejdůležitější informace k právu na ochranu osobních údajů.


Jméno a adresa správce odpovědného za provoz

Správci odpovědnými za prezentaci na sociálních sítích ve smyslu GDPR a dalších předpisů týkajících se práv na ochranu osobních údajů jsou kromě společnosti s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG:

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)
 • Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)
 • Youtube (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko)

Tyto platformy a jejich funkce však používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentáře, sdílení, hodnocení).


S vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).


Účel a právní základ

My sami spravujeme fanouškovské stránky, abychom mohli komunikovat s návštěvníky našich stránek a touto cestou je informovat o našich nabídkách.


Navíc shromažďujeme údaje ke statistickým účelům, abychom mohli dále vyvíjet a optimalizovat obsah a zatraktivnili naši nabídku. Údaje potřebné pro tyto účely (např. celkový počet načtení stránky, aktivity stránky a údaje poskytnuté návštěvníky, interakce) připravují a poskytují k dispozici sociální sítě. Na výrobu a zobrazování nemáme žádný vliv.


Poskytovatelé sociálních sítí, ale i společnost s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG zpracovávají dále vaše osobní údaje účelem průzkumu trhu, pro komunikaci a k reklamním účelům. Tak je např. možné, že na základě vašeho uživatelského chování a zájmů jsou vytvářeny uživatelské profily. V rámci platformy i mimo ni se pak zapíná mimo jiné zobrazování reklam, které by měly odpovídat vašim zájmům. Zpravidla se k těmto účelům ukládají na vašem počítači cookies. Nezávisle na tom se ve vašich uživatelských profilech mohou ukládat i údaje, které nejsou získány přímo z vašich koncových zařízení. Ukládání a analýza probíhá také v rámci zahrnujícím více těchto zařízení, to platí zejména, ale ne výhradně, jste-li registrováni jako členové a přihlášeni na příslušných platformách.


Kromě výše uvedeného nezískáváme a nezpracováváme žádné osobní údaje.


Zpracovávání vašich osobních údajů společností s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG probíhá na základě našich oprávněných zájmů na efektivním podávání informací a komunikaci podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.


Pokud jste požádáni o souhlas se zpracováváním osobních údajů, tzn. pokud vyjádříte svůj souhlas potvrzením tlačítka nebo podobnou možností (Opt-In), je právním základem zpracovávání čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a, čl. 7 GDPR.


Vaše práva / možnosti odmítnutí

Jste-li členem nějaké sociální sítě a nechcete, aby o vás tato síť shromažďovala přes naši internetovou prezentaci údaje a spojovala je s vašimi uloženými členskými údaji na příslušné síti, musíte

 • se před svou návštěvou naší stránky od příslušné sítě odhlásit
 • smazat cookies uložené na vašem počítači a
 • zavřít a znovu otevřít váš prohlížeč

Po novém přihlášení jste ale pro síť znovu rozpoznatelný/á jako určitý uživatel/ka.


Pro podrobné zobrazení příslušného zpracovávání a možností odmítnutí (Opt-Out), upozorňujeme na následující odkazy:


Facebook
Zásady ochrany osobních údajů: : https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com

Instagram
Zásady ochrany osobních údajů: : https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp a http://www.youronlinechoices.com

Youtube
Zásady ochrany osobních údajů: : https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de a http://www.youronlinechoices.com

Pokud nemáme úplný přístup k vašim osobním údajům, měli byste se při uplatňování svých práv obrátit přímo na poskytovatele sociálních médií, neboť ti mají vždy přístup k osobním údajům svých uživatelů a mohou přijmout příslušná opatření a podat informace.


Upozornění ohledně autorského práva a práva na umělecké dílo

Pokud chcete na naší stránce zveřejnit fotografie, texty, plány, videa, hudbu atd., měli byste vědět, že tím možná postupujete veškerá uživatelská práva síti, což by pro vás mohlo mít právní důsledky, pokud vy sami nejste autorem, popř. vlastníkem práv.Nakupování v e-shopu (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)


Provedení objednávky jako host:

Pokud se rozhodnete, že objednávku v našem e-shopu provedete jako host, nebude v našem e-shopu založen zákaznický účet. Při další objednávce budete muset své údaje k realizaci objednávky zadat znovu.


Dále platí procesy pro zpracování osobních údajů popsané v oddíle „Sledování a používání cookies“. Samozřejmě máte k dispozici uvedené možnosti kontaktování a využití práva subjektu údajů.Platební systémy / ověření bonity / prevence podvodů (čl. 6, odst. 1, písm. b a f GDPR)


V našem e-shopu můžete vybírat mezi různými způsoby platby. Aby bylo možné zpracovat vaši zakázku i platbu, shromažďují se příslušné údaje relevantní pro daný způsob platby. Kromě toho je nutné z technických důvodů a důvodů právní ochrany zpracovat vaši IP adresu.


Určité osobní údaje, viz „Povinné údaje“, jsou nutné k plnění smlouvy. Bez těchto údajů budeme muset bohužel odmítnout uzavření smlouvy, protože bychom ji pak nemohli provést. Údaje se odpovídajícím způsobem předávají za účelem zpracování platby našim poskytovatelům platebních služeb.


Platební systémy, které využíváme, používají pro chráněný přenos vašich údajů šifrování SSL.


To, které způsoby platby budete mít k dispozici, závisí na výsledku našeho ověření bonity.


Upozornění ohledně platby kreditní kartou: Jak je u plateb kreditní kartou obvyklé, ověřují se údaje kreditní karty a provádí se její autorizace prostřednictvím společnosti Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Echborn.


Upozornění ohledně platby přes PayPal:Paypal je společnost skupiny PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Pokud subjekt údajů zvolí během objednávky v našem e-shopu jako způsob platby „PayPal“, předají se automaticky osobní údaje subjektu údajů společnosti PayPal. Volbou tohoto způsobu platby souhlasí subjekt údajů s předáním osobních údajů, které jsou nutné ke zpracování platby. U osobních údajů předávaných společnosti PayPal se jedná zpravidla o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, IP adresu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje nutné ke zpracování platby. Pro realizaci kupní smlouvy jsou nutné i ty osobní údaje, které souvisí s příslušnou objednávkou. Podrobnosti o ochraně osobních údajů u společnosti Paypal naleznete zde. Upozorňujeme vás, že s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje také předány do třetí země mimo EU / EHS, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).
Zpracovávání osobních údajů v systému řízení objednávek


Abychom vám mohli nabídnout co nejlepší dostupnost výrobků, je v našem e-shopu k výběru nejen zboží, které máme k dispozici v našem hlavním skladu, ale i v našich prodejnách s.Oliver. Můžete tak využívat výhod výrazně většího sortimentu a můžete si výrobek nechat doručit na prodejnu, pokud je jinak v e-shopu vyprodán. Při tom jako obvykle vyhledáte na naší webové stránce požadované výrobky a už v nákupním košíku poznáte, zda se některé položky odesílají z prodejny. Přiřazení, z které pobočky bude vámi objednaný výrobek zaslán, automaticky provádí náš systém řízení objednávek a probíhá na základě různých kritérií, např. dostupnosti zboží a efektivitě. Tak můžeme zajistit, abyste co nejrychleji a v co nejmenším počtu samostatných zásilek obdrželi všechny své požadované výrobky. V tomto případě je nezbytné, aby vaše objednávka byla předána systému řízení objednávek (Order Management System), který poskytuje společnost Manhattan Associates Europe B.V. (Buizerdlaan 2, 3435 SB Nieuwegein, Nizozemí), provozuje ho společnost s.Oliver a jehož server se nachází v Německu. Společnost s.Oliver tedy ukládá a zpracovává vaše údaje v systému řízení objednávek v souladu s GDPR na základě oprávněných zájmů za účelem efektivního rozdělování a zpracování všech objednávek.Využití služeb vázaných na polohu


Na naší webové stránce vám nabízíme různé služby, které vám mj. nabízejí ještě lepší dostupnost produktů a jednodušší doručení balíčku. Za účelem těchto služeb zjišťujeme vaši polohu, abychom vás například mohli informovat o tom, jaká je nejbližší pobočka s.Oliver.


Zjištění nejbližší pobočky s.Oliver

Na naší webové stránce vám nabízíme vyhledávač prodejen s.Oliver. Pomocí vyhledávače prodejen se vám při zadání vaší aktuální polohy nebo po použití určení polohy pomocí Google Maps (viz použití Google Maps) zobrazí nejbližší prodejny s.Oliver, resp. nejbližší partnerské prodejny. Díky vyhledávači prodejen máte navíc možnost využít různé filtry, například dámské či pánské kolekce, konkrétní značky v rámci s.Oliver nebo služby, a upřesnit tak vyhledávání nejvhodnější prodejny s.Oliver.


Opíráme se zde o náš oprávněný zájem podle článku 6, odstavce 1, písm. f GDPR. Kdykoli můžete využít svých práv subjektu údajů. Máte-li dotazy k tomuto postupu nebo chcete-li s námi konzultovat výsledky, můžete tak učinit na adrese onlineshop@soliver.com.Google Maps


Na naší webové stránce používáme službu Google Maps (API) společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Maps je webová služba pro zobrazování interaktivních map a geografických informací. Pomocí této služby se vám zobrazí naše poloha a usnadní případný příjezd.


Již při načtení těch podstránek, ve kterých je integrována mapa od Google Maps, se na server společnosti Google do USA přenášejí informace o vašem používání naší webové stránky (jako např. vaše IP adresa) a tam se ukládají. To se provádí nezávisle na tom, zda má Google k dispozici uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo nikoli. Pokud jste přihlášeni do Googlu, přiřadí se vaše údaje přímo vašemu účtu. Pokud si nepřejete propojení se svým profilem na Googlu, musíte se před aktivováním tohoto tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i pro nepřihlášené uživatele) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Takové vyhodnocení se provádí zejména dle čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google na zobrazování personalizované reklamy, výzkumu trhu a/nebo uspořádání její webové stránky podle potřeby. Upozorňujeme vás, že s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje také předány do třetí země mimo EU / EHS, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR). Vytváření těchto uživatelských účtů máte právo odmítnout. Pro uplatnění tohoto práva se musíte obrátit na společnost Google.


Pokud nesouhlasíte s dalším předáváním vašich údajů společnosti Google v rámci používání Google Maps, existuje také možnost webovou službu Google Maps zcela deaktivovat tak, že vypnete používání JavaScriptu ve vašem prohlížeči. Službu Google Maps a tedy ani zobrazování mapy na této internetové stránce pak nelze využívat. Podmínky používání Googlu naleznete na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html dodatečné podmínky pro používání Google Maps najdete na https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html


Podrobné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním Google Maps naleznete na internetové stránce společnosti Google ("Google Privacy Policy"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Ochrana e-shopu před útoky (cloud flare)


Tato stránka používá z důvodů bezpečnosti a ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako například dotazů, které nám jako provozovateli stránky zašlete, šifrování SSL. Šifrované spojení poznáte podle toho, že řádek adresy prohlížeče se z „http://“ změní na „https://“ a v řádku prohlížeče se zobrazí symbol zámku. Je-li aktivováno šifrování SSL, nemohou údaje, které nám zašlete, číst třetí osoby. Abychom vám mohli na naší webové stránce poskytnout bezpečný přenos dat prostřednictvím šifrování SSL, chránit se před útoky a optimalizovat dobu načítání, využíváme služeb společnosti Cloudflare, Inc. 101 Townsend St San Francisco, CA 94107. Upozorňujeme vás, že s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje také předány do třetí země mimo EU / EHS, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR). Společnost Cloudflare shromažďuje statistické údaje o návštěvě této webové stránky. K přístupovým údajům patří: název načtené webové stránky, soubor, datum a čas načtení, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném načtení, typ prohlížeče včetně verze, operační systém uživatele, referrer URL (předtím navštívená stránka), IP adresa a poskytovatel internetové služby, který odesílá dotaz. Cloudflare používá protokolová data pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Přečtěte si laskavě také Zásady ochrany osobních údajů společnosti Cloudflare, které naleznete zde https://www.cloudflare.com/privacypolicy/


Opíráme se zde o náš oprávněný zájem podle článku 6, odstavce 1, písm. f GDPR. Kdykoli můžete využít svých práv subjektu údajů. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na privacypolicy@soliver.com.Stav 14.08.2021

Okamžik prosím, hned to bude

Chyba

Zavřít
Tvoje soukromí je pro nás důležité!
Abychom ti mohli co nejlépe poradit a poskytnout příslušná doporučení, používáme na našich stránkách cookies a metody sledování. Pokud s těmito personalizovanými doporučeními nesouhlasíš, omezíme se na technologie, které jsou technicky nezbytné pro provoz webových stránek, a bohužel ti nebudeme moci optimálně přizpůsobit náš obsah. V Zásadách ochrany osobních údajů si můžeš prohlédnout, jaké služby používáme, a kdykoliv později můžeš nastavení změnit a sám/sama se rozhodnout, zda a v jakém rozsahu s těmito službami chceš souhlasit.
Tvoje nastavení soukromí
Abychom ti mohli poskytnout optimální uživatelský zážitek při používání našeho e-shopu a z našich reklam přizpůsobených tvým individuálním potřebám, spolupracujeme s různými poskytovateli služeb a technologií a při tom používáme cookies a metody sledování. Tyto služby jsme shrnuli do následujícího přehledu. Sám/sama se rozhodni, k jakým službám dáš podle čl. 6, odst. 1 písm. a nařízení EU GDPR o zpracování osobních údajů souhlas. Změnou nastavení soukromí můžeš souhlas kdykoliv odvolat. Více informací o jednotlivých poskytovatelích služeb a o shromažďování osobních údajů najdeš v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Vybrat vše
Technicky nezbytné nástroje
Technicky nezbytné nástroje a cookies nám pomáhají poskytovat ti naši webovou stránku se všemi jejich funkčními prvky. Umožňují důležitých základních funkcí, jako je navigace na webové stránce, správné nastavení prohlížeče nebo fungování košíku, ale také uložení vybraného jazyka nebo případného souhlasu.
SeVyhledávače
Abys i v budoucnu mohl/mohla při relevantním vyhledávání snadno najít náš internetový obchod v nejpoužívanějších vyhledávačích, používáme pro optimalizaci našich reklam sledovací opatření poskytovatelů vyhledávání. Pro určení relevance reklamy se například zaznamenává, o které kategorie má návštěvník e-shopu zájem a zda vytvořil objednávku. Tyto údaje se pseudonymizovaně předávají poskytovatelům vyhledávání. S tvým souhlasem mohou být údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany údajů než EU (čl. 49, odst. 1, str. 1, písm. A nařízení GDPR).
Displejová síť
Abychom ti mohli zobrazit relevantní reklamní bannery i na externích webových stránkách, spolupracujeme s displejovými sociálními sítěmi a poskytovateli služeb. K optimalizaci reklamy používáme cookies a metody sledování, které shromažďují data získaná při surfování, ukládají je do cookies a pseudonymizovaně je předávají poskytovatelům technologií. S tvým souhlasem mohou být údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany údajů než EU (čl. 49, odst. 1, str. 1, písm. A nařízení GDPR).
Portály
Kromě našeho e-shopu ti představujeme naše nejzajímavější nabídky a nejoblíbenější výrobky pro lepší vyhledatelnost i na externích produktových portálech. K optimalizaci výběru produktů používáme cookies a metody sledování, abychom například zjistili, jaké zboží je nejoblíbenější a zda byla objednávka vytvořena přes reklamní banner. S tvým souhlasem mohou být údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany údajů než EU (čl. 49, odst. 1, str. 1, písm. A nařízení GDPR).
Affiliate
Abys nepromeškal/a žádnou zajímavou akci a mohl/a využívat výhod bonusových programů, pracujeme s affiliate programy a používáme jejich cookies a metody sledování. U affiliate programů se jedná o partnerské sítě jednotlivých provozovatelů webových stránek, například kuponových portálů, bonusových programů a blogerů. Pomocí dostupných technologií zjišťujeme, zda použité reklamní prostředky našich partnerů vygenerovaly objednávku, z čehož profituješ ty i partneři. S tvým souhlasem mohou být údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany údajů než EU (čl. 49, odst. 1, str. 1, písm. A nařízení GDPR).
Retargeting
Abychom ti mohli zobrazovat reklamní bannery na externích webových stránkách s relevantními výrobky, o které jsi například měl/a někdy zájem v našem e-shopu, spolupracujeme s poskytovateli retargetingu. Za tímto účelem na naší webové stránce shromažďujeme pohybová data, například jaké výrobky sis prohlížel/a nebo vložil/a do nákupního košíku. Nebuď překvapená/ý: Pokud se rozhodneš nesouhlasit se shromažďováním údajů za účelem retargetingu, otevře se nové okno, které tě dovede na webovou stránku našeho poskytovatele retargetingu. Abychom zajistili, že v budoucnu již nebudou partnerům předávána žádná data, řiď se pokyny uvedenými na stránce a následně pro dokončení procesu ulož své údaje. S tvým souhlasem mohou být údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany údajů než EU (čl. 49, odst. 1, str. 1, písm. A nařízení GDPR).
Sociální sítě
Abychom ti na kanálech tvých preferovaných sociálních médií mohli zobrazovat zajímavé akce a reklamu přizpůsobenou na míru, používáme cookies a technologie sledování. Za tím účelem se pseudonymizovaná data přenášejí na tyto sítě a případně jsou sítí sloučena s jinými údaji. S tvým souhlasem mohou být údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany údajů než EU (čl. 49, odst. 1, str. 1, písm. A nařízení GDPR).
Personalizace
Tvůj individuální zážitek z nakupování je pro nás velmi důležitý! Abychom neustále zlepšovali náš zážitek z nakupování a mohli v e-shopu a newsletteru poskytovat individuální doporučení výrobků, získáváme při prohlížení a nákupu v našem shopu data a provádíme přitom na našich webových stránkách tzv. A/B testování a multivariantní testování. K tomu používáme cookies a metody sledování. S tvým souhlasem mohou být údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany údajů než EU (čl. 49, odst. 1, str. 1, písm. A nařízení GDPR).