Je to tady! Výprodej uprostřed sezóny sleva až 50 %

sleva až 50 %
Výprodej uprostřed sezóny

Výprodej uprostřed sezóny je zpět! Dodej svému šatníku svěží vítr a nakup si ty nejkrásnější modely nyní se slevou až 50 %!

Výprodej uprostřed sezóny je zpět! Dodej svému šatníku svěží vítr a nakup si ty nejkrásnější modely nyní se slevou až 50 %!

Servicebereich

E-shop s.Oliver – Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


Vítáme vás na naší webové stránce a těší nás, že se zajímáte o naši společnost. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s aplikovatelnými právními předpisy pro ochranu osobních údajů, zejména obecným nařízením EU pro ochranu osobních údajů (GDPR) a prováděcích zákonů konkrétních zemí platných pro naši společnost.


Naše Zásady ochrany osobních údajů vám objasní, které osobní údaje od vás přes naši webovou stránku shromažďujeme, k čemu je používáme, kdy je mažeme a jak jsou vaše údaje pomocí bezpečnostních opatření maximálně chráněny. Navíc vždy uvádíme právní základ, který nám příslušné zpracovávání osobních údajů povoluje. Kromě toho vás informujeme o vašich zákonem stanovených právech v souvislosti se zpracováváním těchto údajů. Abychom vám způsob, kterým osobní údaje zpracováváme, objasnili co nejtransparentněji, najdete zde nejprve všeobecně platné informace o zpracovávání osobních údajů a poté podrobné informace k jednotlivým tématům:

Osobní údaje jsou takové informace, které umožňuje identifikaci fyzické osoby. K tomu patří zejména jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ale také vaše IP adresa.


Anonymní údaje jsou takové, které nelze nijak vztáhnout na osobu uživatele.


Odpovědným místem ve smyslu práva na ochranu osobních údajů je:


s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG
s.Oliver Straße 1
D-97228 Rottendorf


Telefon: 800-444403


E-mail: onlineshop@cz.soliver.comShromažďování údajů / osobní údaje


Osobní údaje shromažďujeme v souladu se zákonnými ustanoveními. Veškeré osobní údaje, které od vás získáme přes naši webovou stránku, budeme zpracovávat pouze k účelům, které jsou popsány níže. To se děje vždy v rámci uvedených právních předpisů, resp. pouze s vaším souhlasem.


To, kdy je dovoleno zpracovávání osobních údajů, uvádí především čl. 6 GDPR. Společnost s.Oliver shromažďuje osobní údaje, pokud

 • jste k tomu udělili svůj souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR),
 • jsou údaje nutné k plnění smlouvy/předsmluvních opatření (čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR),
 • jsou údaje nutné k plnění právního závazku (čl. 6, odst. 1, písm. c GDPR) nebo
 • jsou údaje nutné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti, pokud nepřeváží vaše chráněné zájmy (čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR). Převážný oprávněný zájem na zpracovávání osobních údajů spatřujeme zejména v následujících případech:
  1. Zpracovávání osobních údajů při prohlížení stránek na internetu
   Abychom vám mohli nabídnout co nejlepší zkušenost při nákupu u společnosti s.Oliver, vytváříme váš pseudonymní uživatelský profil, který nám umožňuje poskytnout vám online natolik podrobné poradenství, jaké by mohl poskytnout prodavač při osobním rozhovoru v prodejně s.Oliver. Zároveň využíváme shromážděné údaje v našich nástrojích pro analýzu webu, abychom zaznamenali používání námi nabízené služby a mohli ji dále vylepšovat. Další informace najdete v části: „Zpracovávání osobních údajů při prohlížení stránek na internetu“.

  1. Personalizovaná reklama na partnerských stránkách
   Abychom optimalizovali náš marketing, a to na jedné straně s ohledem na vzniklé náklady, na druhé straně s ohledem na obsah, shromažďují a zpracovávají se z různých zařízení údaje o vašem uživatelském chování. To nám umožňuje zobrazovat vám na webových stránkách třetích stran upravené online nabídky, které jsou přizpůsobené vašim individuálním zájmům. Vy jako uživatel máte z tohoto postupu užitek, protože se vám při návštěvě jiných webových stránek budou zobrazovat relevantnější a zajímavé reklamy a méně nezajímavých a náhodných reklam. Další informace najdete v části: „Reklama na partnerských stránkách“.

  1. Prevence podvodů a snížení rizika nezaplacení
   Abychom minimalizovali riziko nezaplacení, provádí se během procesu objednávky ověření bonity, které odpovídá za výběr zobrazených možností platby. Všechny objednávky, které jsou podané a posouzené jako potenciálně podvodné, následně prověří náš pracovník a učiní příslušná opatření k zabránění podvodu.  - Další informace najdete v části: „Platební systémy / ověření bonity / prevence podvodů“.

  1. Ochrana bezpečnosti našich systémů / zjišťování poruch
   Z důvodů technické bezpečnosti, zejména pro obranu před pokusy o útok na náš webový server, ukládáme údaje dle čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Vztah k jednotlivému uživateli se zde nevytváří. Shromažďujeme zejména následující údaje:  používaný webový prohlížeč a operační systém / jméno providera internetové služby / údaje o webové stránce, ze které jste nás navštívili / údaje o webových stránkách, které u nás načtete / datum a čas vaší návštěvy / název vyžádaného souboru / zda byl soubor např. přenesen / přenesené množství dat / IP adresa přiřazená vaším providerem internetové služby.

Se shromážděnými osobními údaji se samozřejmě zachází důvěrně.Doba ukládání, resp. kritéria pro stanovení této doby


Společnost s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG zpracovává a ukládá vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nutná k dosažení příslušného účelu zpracovávání nebo po dobu trvání zákonné lhůty pro uchovávání (zejména s ohledem na obchodní nebo daňové předpisy). Po dosažení účelu, resp. po uplynutí povinnosti uchovávání se příslušné údaje rutinně mažou.Předávání údajů


V určitých případech je nutno zpracovávané osobní údaje v souvislosti s jejich zpracováváním předávat. V této souvislosti existují různá místa příjmu a kategorie příjemců.


Interní místa

Vaše osobní údaje předáváme, je-li to nutné, v rámci skupiny s.Oliver Group (s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, comma GmbH & Co. KG a LIEBESKIND GmbH). Samozřejmě splňujeme související právní rámcové podmínky a zajišťujeme řádné zpracovávání vašich údajů. Přístup k vašim osobním údajům mají výhradně pověření zaměstnanci, kteří jej potřebují k vykonávání své činnosti, jako např. splnění vaší objednávky nebo navázání kontaktu v případě dotazů.


Externí místa

Osobní údaje se s dodržováním právních požadavků předávají následujícím kategoriím příjemců:

 • poskytovatelé služeb v rámci realizace fullfilmentu
 • poskytovatelé zasílacích a expedičních služeb, dodavatelé, poskytovatelé platebních služeb
 • společnosti, které provádějí ověření bonity
 • společnosti, které poskytují marketingové služby
 • poskytovatelé služeb v rámci komunikačních systémů
 • státní úřady a instituce, pokud je to vyžádané nebo nutné

Bezpečný přenos vašich údajů


Abychom vaše údaje, které jsou u nás uložené, co nejlépe ochránili proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob, využíváme odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. Bezpečnostní úrovně se ve spolupráci s odborníky na bezpečnost průběžně kontrolují a přizpůsobují novým bezpečnostním standardům.


Bezpečnost vašich údajů je pro nás samozřejmě důležitá i během přenosu v rámci skupiny s.Oliver nebo na naše partnery/třetí strany, proto pro tento přenos volíme odpovídající bezpečný postup:


Přenos údajů se obecně provádí přes zakódované spojení. Zde používáme protokoly odpovídající aktuálnímu technickému stavu, jako např. TLS 1.2 s PFS.


Výměna dat z naší webové stránky a k ní proto probíhá výhradně zakódovaně. Jako protokol pro přenos poskytujeme pro naši webovou stránku HTTPS, vždy s použitím aktuálních kódovacích protokolů.Odkazy na další poskytovatele


Naše webová stránka obsahuje také odkazy na internetové stránky dalších společností, které jsou jasně identifikovatelné. Pokud jsou k dispozici odkazy na webové stránky dalších poskytovatelů, nemáme žádný vliv na jejich obsah. Proto nelze za tento obsah ani převzít odpovědnost či záruku. Za obsah těchto stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V okamžiku vytváření odkazu bylo u těchto stránek zkontrolováno, zda neporušují zákon a zda u nich nedochází ke zjevnému porušení práva. V okamžiku vytváření obsahu nebyl protiprávní obsah zjevný. Permanentní obsahová kontrola stránek, na které vedou odkazy, však není bez konkrétního podezření na porušení zákona proveditelná. V případě, že bude známo porušení zákona, budou příslušné odkazy obratem odstraněny.Práva dotyčných osob


Dále vás informujeme, jaká práva vám jako dotyčné osobě bezplatně náleží.

 • Informace:  Ochotně vám poskytneme informaci o tom, zda a pokud ano, jaké osobní údaje o vás ukládáme a zpracováváme.
 • Oprava: Pokud jsou u nás vaše osobní údaje uloženy chybně, samozřejmě je rádi opravíme.
 • Omezení: Zpracovávání svých osobních údajů můžete za určitých právních předpokladů nechat omezit. To je například případ, kdy rozporujete správnost údajů, které jsou u nás uložené.
 • Vymazání: vaše osobní údaje na vaše přání ochotně vymažeme nezávisle na našich regulacích pro mazání, pokud to bude z právních důvodů možné.
 • Odmítnutí: Postupy pro zpracovávání vašich osobních údajů, které provádíme a které jsou založeny na zvážení zájmu, můžete s uvedením zvláštních důvodů odmítnout.
 • Odvolání: Pokud jste nám udělili souhlas pro zpracovávání osobních údajů, můžete jej samozřejmě bez uvedení důvodů odmítnout s účinkem do budoucna.
 • Přenositelnost osobních údajů: Poskytneme k dispozici vám nebo vámi uvedené třetí osobě osobní údaje, které se vás týkají a které jsme obdrželi v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo udělením souhlasu a které spočívají v automatizovaném postupu zpracovávání osobních údajů, a to v běžném, všeobecném, strojově čitelném formátu.

Práva dotyčné osoby můžete kdykoli uplatňovat prostřednictvím uvedených možností kontaktu nebo nás kontaktovat ohledně ochrany osobních údajů. Naše organizační jednotka pro ochranu osobních údajů vám je ochotně k dispozici na adrese privacypolicy@soliver.com.Právo na podávání stížností, dozorčí úřad


Máte samozřejmě kdykoli právo obrátit se na dozorčí úřad, který je pro vás příslušný. Alternativně je vám rovněž k dispozici náš dozorčí úřad, kterým je Bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou osobních údajů:


Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach
NěmeckoDalší dotazy


Kdykoli se můžete s důvěrou obrátit na naši organizační jednotku pro ochranu osobních údajů na adrese privacypolicy@soliver.comZpracovávání osobních údajů při prohlížení stránek na internetu


Jak jsme uvedli v úvodu, při nákupu u společnosti s.Oliver vám chceme nabídnout co nejlepší zkušenost, a proto vytváříme váš pseudonymní uživatelský profil, který nám umožňuje poskytnout vám online natolik podrobné poradenství, jaké by mohl poskytnout prodavač při osobním rozhovoru v prodejně s.Oliver. Můžeme tak zaručit, že budou zobrazovány především produkty podle vašich zájmů a nezajímavé nabídky budou skryty. Dále můžeme přizpůsobovat naši nabídku vašim osobním potřebám, takže se budou zobrazovat produkty, které jsou pro vás relevantní, a nezajímavé nabídky budou skryty. Zároveň využíváme shromážděné údaje v našich nástrojích pro analýzu webu, abychom zaznamenali používání námi nabízené služby a mohli ji dále vylepšovat.


Pseudonymní uživatelský profil pro osobní a individuální poradenství a doporučení produktů

Pro vytvoření pseudonymního uživatelského profilu analyzujeme například váš zájem o produkty na základě zobrazených produktů v e-shopu nebo v aplikaci a rovněž vaše nákupní chování na základě toho, co jste vložili do svého nákupního košíku.


Shromážděné údaje

Pokud se jako stávající zákazník přihlásíte u společnosti s.Oliver do e-shopu nebo aplikace, propojíme tento prohlížeč, resp. toto zařízení za účelem autentizace, bezpečnosti a individualizace s vaším účtem. Podle vašich nastavení můžeme váš účet přiřadit i k dalším prohlížečům nebo zařízením než jsou ta, kterými se přihlašujete u Twitteru (nebo vaše odhlášené zařízení či prohlížeč přiřadit k jiným prohlížečům či zařízením). Shromažďované údaje budou zpracovávány u poskytovatelů služeb definovaným v tomto oddíle, přičemž lze vyloučit přenos do třetích zemí. Dále se zpracovávání a ukládání údajů provádí pouze po dobu, která je potřebná pro dosažení příslušného účelu zpracovávání nebo dokud trvá zákonná lhůta pro uchovávání (zejména s ohledem na obchodní a daňové předpisy). Po dosažení účelu, resp. po uplynutí povinnosti uchovávání se příslušné údaje rutinně mažou.


Přitom se opíráme o náš oprávněný zájem podle článku 6, odstavce 1, písm. f GDPR.  Kdykoli můžete využít svých práv dotyčné osoby.  Máte-li dotazy, kontaktujte nás laskavě na privacypolicy@soliver.com.


Odmítnutí

Podle platného práva máte nárok na to, ukládání a používání těchto údajů kdykoli s účinností do budoucna odmítnout zde.


Nástroje pro analýzu webu

Econda

Pro strukturování této webové stránky v souladu s potřebami a pro její optimalizaci se zaznamenávají a ukládají anonymizované údaje pomocí řešení a technologií společnosti econda GmbH ( http://www.econda.de ) a z těchto údajů se vytvářejí uživatelské profily s použitím pseudonymů. K tomuto účelu se používají cookies, které umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Uživatelské profily však nejsou bez výslovného souhlasu návštěvníka spárovány s údaji o nositeli pseudonymu. Toto se týká zejména IP adres, které se ihned po doručení upraví tak, aby byly neidentifikovatelné, takže přiřazení uživatelských profilů IP adresám není možné.


Exactag

Společnost Exactag GmbH shromažďuje a ukládá na této webové stránce a jejích podstránkách data k účelům marketingu a optimalizace. Z těchto dat lze anonymně vytvářet uživatelské profily. K tomu lze používat cookies a technologii s názvem Fingerprint. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají lokálně v mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Technologie Fingerprint ukládá proměnnou prostředí internetového prohlížeče v databázi, přičemž neukládá jednoznačná data uživatele jako například IP adresu. Cookies a/nebo Fingerprint umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Data shromážděná pomocí technologií Exactag nejsou bez zvlášť uděleného souhlasu dotyčné osoby používána k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky, osobní data se nezaznamenávají.


Další nástroje

Facebook Website Custom Audiences („pixel pro akce návštěvníků“)

Tato webová stránka používá „Facebook Pixel“ společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“). V případě udělení výslovného souhlasu lze pomocí něj sledovat chování uživatelů poté, co viděli nebo klikli na reklamu na Facebooku. Tento postup slouží k vyhodnocování účinnosti reklam na Facebooku pro statistické účely a účely výzkumu trhu a může přispět k optimalizaci reklamních opatření do budoucna. Získané údaje jsou pro nás anonymní, neumožňují tedy propojení s identitou uživatele. Společnost Facebook však tyto údaje ukládá a zpracovává, takže je možné jejich propojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může tyto údaje použít pro vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí o používání údajů společnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Společnosti Facebook i jejím partnerům můžete povolit zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj. Pro tyto účely může být navíc na vašem počítači uložen soubor cookie.


Při shromažďování údajů se opíráme o váš souhlas podle čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR s příslušným zpracováváním údajů, který samozřejmě můžete kdykoliv odvolat přes nastavení soukromí.


Souhlas s používáním Facebook Pixelu smějí udělit uživatelé starší 13 let. Pokud jste mladší, požádejte prosím o dovolení svého zákonného zástupce. V některých případech přenáší společnost Facebook Inc. osobní údaje do USA. Společnost Facebook Inc. se sídlem v USA má však na základě dohody mezi USA a EU osvědčení „Privacy Shield“, které zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.


Abyste deaktivovali cookies na svém počítači, můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, že se v něm napříště již nebudou žádné cookies ukládat, resp. že se vymažou uložené cookies. Vypnutí veškerých cookies však může vést k tomu, že nebude možné využívat některé funkce na našich internetových stránkách.


Používání cookies třetími poskytovateli, jako např. společností Facebook, můžete deaktivovat také na následující webové stránce Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/.


YouTube

YouTube je videoportál společnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dále jen „YouTube“). V našich online službách je integrovaný minimálně jeden plugin YouTube.
Když načtete online službu, která obsahuje plugin YouTube, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery YouTube. Přitom se YouTube předá informace, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku našich online služeb, i když nemáte na YouTube účet nebo nejste do svého účtu přihlášeni. Tuto informaci předává váš prohlížeč přímo na server YouTube do USA a tam se informace ukládá.


Pokud jste zároveň přihlášeni do svého účtu na YouTube, je kromě toho možné přiřazení načtení webové stránky k vašemu účtu na YouTube a umožnili byste tak YouTube, aby přiřadil vaše chování při prohlížení internetu přímo k vašemu osobnímu profilu.


Poku chcete tomuto přenášení a ukládání svých údajů a svého chování na našich webových stránkách u společnosti YouTube zamezit, musíte se odhlásit z YouTube předtím, než navštívíte naši stránku a příp. vymazat cookies, které YouTube ukládá.


Další informace o shromažďování a používání vašich údajů společností YouTube získáte v jejích Zásadách pro ochranu osobních údajů na adrese https://www.YouTube.com/static?template=privacy_guidelines a rovněž v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.Reklama na partnerských stránkách


Abychom optimalizovali náš marketing, a to na jedné straně s ohledem na vzniklé náklady, na druhé straně s ohledem na obsah, shromažďují a zpracovávají se z různých zařízení údaje o vašem uživatelském chování. To nám umožňuje zobrazovat vám na webových stránkách třetích stran upravené online nabídky, které jsou přizpůsobené vašim individuálním zájmům. Vy jako uživatel máte z tohoto postupu užitek, protože se vám při návštěvě jiných webových stránek budou zobrazovat relevantnější a zajímavější reklamy a méně nezajímavých a náhodných reklam. Kdykoli můžete využít svých práv subjektu údajů a shromažďování osobních údajů zde odmítnout.


Níže uvádíme přehled našich partnerů.


Google AdWords Remarketing & Conversion Tracking

Naše webová stránka využívá funkce Google AdWords Remarketing, pomocí níž zobrazujeme reklamu na tuto webovou stránku ve výsledcích vyhledávání na Googlu i na třetích webových stránkách. Poskytovatelem služby je společnost Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Za tímto účelem uloží Google do prohlížeče vašeho koncového zařízení soubor cookie, který automaticky prostřednictvím pseudonymního cookie ID a na základě vámi navštívených stránek umožňuje reklamu založenou na zájmech. Zpracovávání se provádí na základě našeho oprávněného zájmu na optimálním uplatnění naší webové stránky na trhu dle čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR a kdykoli můžete využít svých práv dotyčné osoby.


Zpracovávání údajů nad rámec výše uvedeného se provádí pouze tedy, pokud jste společnosti Google poskytli svůj souhlas, že může vaše prohlížení internetu a aplikací propojit s vaším účtem Google a použít informace z vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které uvidíte na webu. Pokud jste v tomto případě během návštěvy naší webové stránky přihlášeni do Googlu, použije Google vaše údaje společně s údaji Google Analytics pro sestavení a definování seznamů cílových skupin pro remarketing na všech zařízeních. Vaše osobní údaje se tak dočasně propojí s údaji Google Analytics za účelem vytvoření cílových skupin.


Tato webová stránka využívá program pro online reklamu „Google AdWords“ a v rámci něj pak službu sledování konverzí (Conversion Tracking) společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Nabídku Google AdWords používáme k tomu, abychom pomocí reklamních prostředků (takzvaných Google Adwords) mohli upozornit na externích webových stránkách na naše atraktivní nabídky. V souvislosti s údaji reklamních kampaní můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Sledujeme tím zájem zobrazovat vám reklamu, o kterou máte zájem, vytvářet pro vás zajímavější podobu naší webové stránky a dosáhnout spravedlivého vyúčtování nákladů na reklamu.


Cookie pro sledování konverzí se uloží, když uživatel klikne na reklamu AdWords zobrazenou Googlem. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají v systému vašeho počítače. Tyto cookies ztrácejí zpravidla svou platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky této webové stránky a platnost cookie ještě nevypršela, může Google a my poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies tak nelze sledovat přes webové stránky zákazníků AdWords. Informace, které se shromažďují pomocí cookie pro konverzi, slouží k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se pro sledování konverzí rozhodli. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí nichž by bylo možné identifikovat osoby uživatelů.


Ukládání cookies pro cílenou reklamu u společnosti Google můžete trvale deaktivovat na následujícím odkazu: https://adssettings.google.com


Informace o ukládání cookies můžete získat rovněž u Digital Advertising Alliance na adrese www.aboutads.info a provést zde nastavení. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, že budete informováni o ukládání cookies a jednotlivě rozhodovat o jejich přijetí nebo můžete vyloučit přijetí cookies pro určité případy či obecně. Při nepřijetí cookies může dojít k omezení funkčnosti naší webové stránky.


V některých případech přenáší společnost Google LLC osobní údaje do USA. Společnost Google je však certifikována pro dohodu o ochraně osobních údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.


Další informace a zásady ochrany osobních údajů s ohledem na reklamu a Google naleznete zde: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

The Trade Desk

Tato webová stránka využívá cookies společnosti The Trade Desk, Inc. (Global HQ 42 N. Chestnut St Ventura, CA 93001 USA, EEA The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL Velká Británie) k monitorování a vylepšování rychlosti a dostupnosti webové stránky.


The Trade Desk nabízí službu, která je v tomto odvětví známá pod názvem Demand Side Platform („DSP“ nebo „platforma“). TTD poskytuje technologii, která pomáhá spravovat digitální reklamní kampaně napříč mnoha kanály, například webovými stránkami, aplikacemi, audio kanály, chytrými televizemi a dalšími video kanály.


Shromažďují se následující údaje:


Údaje, které TTD shromažďuje a zpracovává:


Následující pseudonymní data:

 • jedinečné soubory cookie a identifikátory zařízení
 • identifikátory reklamy mobilních zařízení
 • IP adresy
 • historie procházení webu z viditelných zobrazení reklamy
 • informace o zájmu, které vyvodíme z historie procházení webu
 • informace o zájmu uložené a/nebo využívané na platformě klienty a partnery
 • informace o poloze
 • typ, verze a nastavení prohlížeče a zařízení

https://www.thetradedesk.com/general/privacy#privacy-full-privacy-policy


Cookies se na vaše zařízení ukládají pouze, pokud je akceptujete prostřednictvím cookie banneru, který se zobrazí při návštěvě naší webové stránky. Své preference pro ukládání souborů cookies můžete spravovat na cookie banneru a cookies také můžete kdykoli vymazat. V tomto případě budou informace, které cookies obsahují, vymazány z vašeho koncového zařízení. V případě této služby jsou údaje vymazány po ukončení vaší návštěvy – žádné údaje se neukládají. Pokud chcete přejít rovnou k naší možnosti Opt Out, navštivte http://www.adsrvr.org.


Běžná doba ukládání TTD cookies je jeden rok od doby, kdy vám byla zobrazena poslední reklama prostřednictvím TTD.


Naše zpracovávání údajů se zakládá na souhlasu, poskytnutém v souladu s článkem 6 (1), písm. a nařízení EU GDPR. Svůj souhlas můžete později kdykoli odvolat prostřednictvím našeho cookie banneru. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím na následujícím e-mailu: privacypolicy@soliver.com.


Flashtalking

Tato webová stránka využívá cookies společnosti Flashtalking (Flashtalking GmbH, Schanzenstr. 35, 51063 Köln, Německo). Flashtalking je nezávislý poskytovatel reklamy, kreativní personalizace a mediálních měření, který respektuje pozornost a volbu spotřebitele a přitom pomáhá inzerentům zlepšovat kvalitu, relevantnost a účinnost digitální reklamy.


Produkty a zásady společnosti Flashtalking omezují shromažďování a využívání osobních údajů na základní identifikátory, zahrnující ID cookie, ID zařízení, IP adresy a geografické polohy, které společnost využívá k odhalení podvodu, analýze zapojení a k poskytování reklamy a měřicích aktivit, které jsou jádrem jejího podnikání. Shromažďují se následující údaje:


 • Informace o prohlížeči a zařízení: V době, po kterou je reklama zobrazována, shromažďujeme informace o vašem prohlížeči a zařízení, včetně druhu prohlížeče, typu zařízení, IP adresy, řetězce uživatelských agentů, operačního systému, mobilního operátora (je-li to relevantní), typu připojení a identifikátorů přiřazených vašemu prohlížeči nebo zařízení, například reklamních identifikátorů přiřazených poskytovateli platformy. Tyto informace přímo neidentifikují fyzickou osobu nebo jednotlivce ani se nejedná o „citlivé informace“ ve smyslu GDPR, CCPA nebo podobných regulativů.
 • Data o používání: Shromažďujeme informace o webových stránkách a mobilních aplikacích, které navštěvujete, včetně data a času přístupů vašeho prohlížeče nebo zařízení k těmto webovým stránkám nebo aplikacím a specifických stránek, ke kterým se přistupovalo.
 • Informace „click and search“ (klikání a vyhledávání) Shromažďujeme informace o reklamách, na které kliknete, a o termínech, které vyhledáváte v rámci služeb.
 • Informace o poloze: Pokud je to v rámci vašeho prohlížeče nebo zařízení povoleno, můžeme shromažďovat informace o geografické poloze vašeho zařízení za účelem poskytování reklamy, která by pro vás mohla být relevantnější, nebo za účelem lepšího pochopení toho, jak jste reagovali na reklamy, které vám byly zobrazeny. Více podrobností naleznete v části „Vaše volby“ níže. Na základě vaší IP adresy vyvozujeme také informace o vaší obecné (ne specifické) poloze.

Flashtalking může k identifikaci zařízení využívat také přístup zaměřený na ochranu soukromí, bez použití cookies, za účelem měření kvality a účinnosti reklamy. Tato technologie sleduje číslo datových signálů, ale neshromažďuje soukromé nebo citlivé údaje ze zařízení uživatele. Veškeré údaje jsou bezpečně ukládány a chráněny s využitím bezpečnostních a šifrovacích protokolů certifikovaných v tomto odvětví.


Více o využívání údajů společností Flashtalking naleznete v jejích Zásadách na ochranu osobních údajů..


Flashtalking plně respektuje preference uživatele pro nastavení soukromí. Flashtalking dále podléhá každoročnímu auditu a kontinuálnímu monitorování prostřednictvím NAI a zajišťuje tak splňování svých zásad na ochranu soukromí, která jsou špičkou v tomto odvětví.NAI.


Cookies se na vaše zařízení ukládají pouze, pokud je akceptujete prostřednictvím cookie banneru, který se zobrazí při návštěvě naší webové stránky. Své preference ohledně souborů cookie můžete spravovat prostřednictvím cookie banneru, a pokud si nepřejete, aby váš prohlížeč cookies ukládal, můžete to zajistit pomocí příslušného nastavení prohlížeče. Běžná doba ukládání cookies Flashtalking je 2 roky. Můžete zabránit ukládání cookies svým prohlížečem v části Extras/Možnosti internetu, omezit ukládání a používání cookies na určité webové stránky nebo nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás upozornil, jakmile bude soubor cookie odeslán. Mějte však na paměti, že v takovém případě musíte očekávat omezené zobrazení online nabídek a omezené uživatelské vedení. Cookies také můžete kdykoli smazat. V tomto případě budou informace, které cookies obsahují, vymazány z vašeho koncového zařízení. V případě této služby jsou údaje vymazány po ukončení vaší návštěvy – žádné údaje se neukládají.


Možnost Opt Out společnosti Flashtalking najdete na odkazu https://www.flashtalking.com/optout/.


Naše zpracovávání údajů se zakládá na souhlasu, poskytnutém v souladu s článkem 6 (1), písm. a nařízení EU GDPR. Svůj souhlas můžete později kdykoli odvolat prostřednictvím cookie banneru. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím na následujícím e-mailu: privacypolicy@soliver.com.
Zpracovávání osobních údajů v newsletteru (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR)


Na naší webové stránce se můžete přihlásit k odběru našeho bezplatného newsletteru. Pokud jste udělili svůj souhlas se zasíláním newsletteru s.Oliver, použijeme vaši e-mailovou adresu k zasílání (pokud možno osobních) informací o produktech, akcích, soutěžích a novinkách z oblasti módy a rovněž k zasílání anket o všeobecné spokojenosti zákazníků. Tyto údaje ukládáme a zpracováváme za účelem zasílání newsletteru. Po objednání zboží na naší webové stránce vám umožníme odeslat hodnocení produktu/ů a nákupu u nezávislého poskytovatele hodnotících služeb eKomi, ke kterému budete rovněž vyzváni e-mailem.


Uživatelský profil na všech zařízeních pro osobní a individuální komunikaci a doporučení produktů

Pokud jste nad rámec toho udělili svůj souhlas se zasíláním našeho newsletteru přizpůsobeného vašim individuálním zájmům, zpracováváme za účelem zasílání newsletteru kromě vaší e-mailové adresy zejména vaše jméno a informace z profilu. S vaším souhlasem zaznamenáváme vaše uživatelské chování na této webové stránce, naší mobilní aplikaci Fashion i v našich newsletterech.


Vyhodnocování uživatelského chování zahrnuje především údaje z realizace smlouvy a sestavuje osobní profily, resp. využívá údaje, které jsou k dispozici a které umožňují vyvozovat váš zájem o produkty nebo akce s.Oliver. Takové údaje mohou pocházet z kupních smluv. Pod akcemi se chápou zejména akce v našich prodejních prostorách, ale také slevové akce. V případě údajů z realizace smlouvy se jedná o všechny druhy údajů, které vzniknou v souvislosti s tím, že nakoupíte u společnosti s.Oliver. K těmto údajům patří také, zda byla některá položka vyměněna nebo zaslána zpět nebo zda jste projevili zájem o položku, kterou nebylo možné dodat. K tomu se přidávají kontaktní informace, které jste sdělili společnosti s.Oliver, jako je oslovení, jméno a příjmení, e-mailová adresa a datum vašeho narození. Ukládat lze i vaši reakci na reklamní opatření s.Oliver (např. u newsletterů, které vám byly zaslány a které jste otevřeli) a vaše chování při návštěvě webové stránky nebo v aplikaci s.Oliver (např. datum poslední návštěvy a prohlédnuté produkty). 


Odmítnutí

Zpracovávání se provádí v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR a kdykoli můžete využít svých práv dotyčné osoby. Máte-li dotazy, kontaktujte nás laskavě na privacypolicy@soliver.com. Svůj souhlas se zasíláním newletteru nebo s vytvářením personalizovaných uživatelských profilů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, např. tak, že se zde na naší webové stránce odhlásíte z odběru našeho newsletteru. Odkaz na stránku s odhlášením naleznete také na konci každého newsletteru.Možnosti kontaktování


Kontaktní formulář (právní základ: čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR)

Na naší webové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který lze využít pro elektronické navázání kontaktu. Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, zpracujeme vaše údaje, které jste v rámci kontaktního formuláře uvedli, za účelem navázání kontaktu a zodpovězení vašich dotazů a přání. Zde se dbá na zásadu úspornosti a zabránění nadbytečnosti údajů, takže musíte uvést jen ty údaje, které nutně potřebujeme, abychom s vámi mohli navázat kontakt. Těmi jsou vaše jméno a příjmení, vaše e-mailová adresa, výběr tématu a pole pro samotnou zprávu. Kromě toho je nutné z technických důvodů a důvodů právního zajištění zpracovat vaši IP adresu. Veškeré zbývající údaje jsou nepovinné a lze je uvést dobrovolně (např. za účelem individuálnějšího zodpovězení vašich dotazů).Nákup v e-shopu (čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR)


V našem e-shopu vám nabízíme dvě možnosti realizace nákupu:

 • založení zákaznického účtu (vč. účasti na programu s.Oliver Card)
 • objednávání jako host

U obou možností přihlášení jsou vyžádány údaje nutné k realizaci objednávky a platby, ověření bonity a prevenci podvodu, které jsou povinné a jsou označené hvězdičkou (*):

 • jméno, ulice, PSČ, obec, datum narození a e-mailová adresa
 • v případě odlišné dodací adresy je zvlášť vyžádáno jméno, ulice, PSČ a obec

Kromě toho se ukládá IP adresa uživatele, datum a čas registrace (technické údaje na pozadí). 


Provedení objednávky jako host:

Pokud se rozhodnete, že objednávku v našem e-shopu provedete jako host, nebude v našem e-shopu založen zákaznický účet. Při další objednávce budete své údaje k realizaci objednávky zadat znovu.


Dále platí procesy pro zpracovávání osobních údajů popsané v oddíle„Shromažďování osobních údajů při prohlížení internetu“. Samozřejmě máte k dispozici uvedené možnosti kontaktování a využití práva dotyčné osoby.


Platební systémy (čl. 6, odst. 1, písm. b a f GDPR)

V našem e-shopu můžete vybírat mezi různými způsoby platby. Přitom se shromažďují příslušné údaje relevantní pro daný způsob platby, aby bylo možné zpracovat vaši zakázku i platbu. Kromě toho je nutné z technických důvodů a důvodů právního zajištění zpracovat vaši IP adresu.


Určité osobní údaje, viz „Povinné údaje“, jsou nutné k plnění smlouvy. Bez těchto údajů budeme muset bohužel odmítnout uzavření smlouvy, protože bychom ji pak nemohli provést.  Údaje se odpovídajícím způsobem předávají za účelem zpracování platby našim poskytovatelům platebních služeb.


Platební systémy, které využíváme, používají pro chráněný přenos vašich údajů kódování SSL.


To, které způsoby platby budete mít k dispozici, závisí na výsledku našeho ověření bonity.


Upozornění ohledně platby kreditní kartou: Jak je u plateb kreditní kartou obvyklé, ověřují se údaje kreditní karty a provádí se její autorizace prostřednictvím společnosti Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Echborn.


Upozornění ohledně PayPalu: Paypal je společnost skupiny PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Pokud dotyčná osoba zvolí během objednávky v našem e-shopu jako způsob platby „PayPal“, předají se automaticky údaje dotyčné osoby PayPalu. Volbou tohoto způsobu platby souhlasí dotyčná osoba s předáním osobních údajů, které jsou nutné ke zpracování platby. U osobních údajů předávaných společnosti PayPal se jedná zpravidla o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, IP adresu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje nutné ke zpracování platby. Pro realizaci kupní smlouvy jsou nutné i ty osobní údaje, které souvisí s příslušnou objednávkou. Podrobnosti o ochraně osobních údajů u Paypalu naleznete zde.Využití služeb vázaných na polohu


Na naší webové stránce vám nabízíme různé služby, které vám mj. nabízejí ještě lepší dostupnost produktu a jednodušší doručení balíčku. Za účelem těchto služeb zjišťujeme vaši polohu, abychom vám například mohli sdělit nejbližší pobočku s.Oliver.


Zjištění nejbližší pobočky s.Oliver

Na naší webové stránce vám nabízíme vyhledávač prodejen s.Oliver. Pomocí vyhledávače prodejen se vám při zadání vaší aktuální polohy nebo po použití určení polohy pomocí Google Maps (viz použití Google Maps) zobrazí nejbližší prodejny s.Oliver, resp. nejbližší partnerské prodejny. Díky vyhledávači prodejen máte navíc možnost využít různé filtry, například dámské či pánské kolekce, konkrétní značky v rámci s.Oliver nebo služby, a upřesnit tak vyhledávání nejvhodnější prodejny s.Oliver.


Přitom se opíráme o náš oprávněný zájem podle článku 6, odstavce 1, písm. f GDPR.  Kdykoli můžete využít svých práv dotyčné osoby.  Máte-li dotazy k tomuto postupu nebo nás chcete kontaktovat ohledně jeho výsledků, můžete tak učinit na adrese privacypolicy@soliver.com.


Google Maps

Na naší webové stránce používáme službu Google Maps (API) společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Maps je webová služba pro zobrazování interaktivních map a geografických informací. Prostřednictvím použití této služby se vám zobrazí naše poloha a usnadní případný příjezd.


Již při načtení těch podstránek, ve kterých je integrována mapa od GoogleMaps, se na server společnosti Google do USA přenášejí informace o vašem používání naší webové stránky (jako např. vaše IP adresa) a tam se ukládají. To se provádí nezávisle na tom, zda má Google k dispozici uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo nikoli. Pokud jste přihlášeni do Googlu, přiřadí se vaše údaje přímo vašemu účtu. Pokud si nepřejete propojení se svým profilem na Googlu, musíte se před aktivováním tohoto tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i pro nepřihlášené uživatele) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Takové vyhodnocení se provádí zejména dle čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google na zobrazování personalizované reklamy, výzkumu trhu a/nebo uspořádání její webové stránky podle potřeby. Máte k dispozici právo vytváření těchto uživatelských profilů odmítnout, pro jehož uplatnění se musíte obrátit na YouTube.


Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro dohodu o ochraně osobních údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.


Pokud nesouhlasíte s dalším předáváním vašich údajů společnosti Google v rámci používání Google Maps, existuje také možnost webovou službu Google Maps zcela deaktivovat tak, že vypnete používání JavaScriptu ve vašem prohlížeči. Službu Google Maps a tedy ani zobrazování mapy na této internetové stránce pak nelze využívat. Podmínky používání Googlu naleznete na http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, dodatečné podmínky používání pro Google Maps pak na https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html


Podrobné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním Google Maps naleznete na internetové stránce společnosti Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Zajištění e-shopu před útoky (cloud flare)


Tato stránka používá z důvodů bezpečnosti a ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako například dotazů, které nám jako provozovateli stránky zašlete, kódování SSL. Kódované spojení poznáte podle toho, že řádek adresy prohlížeče se z „http://“ změní na „https://“ a v řádku prohlížeče se zobrazí symbol zámku. Je-li aktivováno kódování SSL, nemohou údaje, které nám zašlete, číst třetí osoby. Abychom vám mohli na naší webové stránce poskytnout bezpečný přenos dat prostřednictvím kódování SSL, chránit se před útoky a optimalizovat dobu načítání, využíváme služeb společnosti Cloudflare, Inc. 101 Townsend St San Francisco, CA 94107. Cloudflare je certifikovaným členem rámcové dohody Privacy Shield mezi EU a USA. Společnost Cloudflare se zavázala k tomu, že bude s veškerými osobními údaji obdrženými z členských států Evropské unie (EU) zacházet v souladu s rámcovou dohodou Privacy Shield podle jejích platných principů. Další informace o rámcové dohodě Privacy Shield najdete na seznamu Privacy Shield Ministerstva obchodu USA na [https://www.privacyshield.gov]. Cloudflare shromažďuje statistické údaje o návštěvě této webové stránky. K přístupovým údajům patří: název načtené webové stránky, soubor, datum a čas načtení, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném načtení, typ prohlížeče včetně verze, operační systém uživatele, referrer URL (předtím navštívená stránka), IP adresa a dotazující se provider. Cloudflare používá data protokolu pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Přečtěte si laskavě také Zásady pro ochranu osobních údajů společnosti Cloudflare, které naleznete zde https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.


Přitom se opíráme o náš oprávněný zájem podle článku 6, odstavce 1, písm. f GDPR.  Kdykoli můžete využít svých práv dotyčné osoby.  Máte-li dotazy, kontaktujte nás laskavě na privacypolicy@soliver.com.
Stav 10. 10. 2020

Tvoje soukromí je pro nás důležité!
Abychom ti mohli podrobně poradit a poskytnout příslušná doporučení, používáme na našich stránkách cookies a metody sledování. V Zásadách ochrany osobních údajů si můžeš prohlédnout, jaké služby používáme, a kdykoliv později můžeš nastavení změnit a sám/sama se rozhodnout, zda a v jakém rozsahu s těmito službami chceš souhlasit.
Tvoje nastavení soukromí
Abychom ti mohli poskytnout optimální uživatelský zážitek při používání našeho e-shopu a z našich reklam přizpůsobených tvým individuálním potřebám, spolupracujeme s různými poskytovateli služeb a technologií a při tom používáme cookies a metody sledování. Tyto služby jsme shrnuli do následujícího přehledu. Sám/sama se rozhodni, k jakým službám dáš podle čl. 6, odst. 1 písm. a nařízení EU GDPR o zpracování osobních údajů souhlas. Změnou nastavení soukromí můžeš souhlas kdykoliv odvolat. Více informací o jednotlivých poskytovatelích služeb a o shromažďování osobních údajů najdeš v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
VYBRAT VŠE
Vyhledávače
Abys i v budoucnu mohl/mohla při relevantním vyhledávání snadno najít náš internetový obchod v nejpoužívanějších vyhledávačích, používáme pro optimalizaci našich reklam sledovací opatření poskytovatelů vyhledávání. Pro určení relevance reklamy se například zaznamenává, o které kategorie má návštěvník e-shopu zájem a zda vytvořil objednávku. Tyto údaje se pseudonymizovaně předávají poskytovatelům vyhledávání.
Displejová síť
Abychom ti mohli zobrazit relevantní reklamní bannery i na externích webových stránkách, spolupracujeme s displejovými sociálními sítěmi a poskytovateli služeb. K optimalizaci reklamy používáme cookies a metody sledování, které shromažďují data získaná při surfování, ukládají je do cookies a pseudonymizovaně je předávají poskytovatelům technologií.
Portály
Kromě našeho e-shopu ti představujeme naše nejzajímavější nabídky a nejoblíbenější výrobky pro lepší vyhledatelnost i na externích produktových portálech. K optimalizaci výběru produktů používáme cookies a metody sledování, abychom například zjistili, jaké zboží je nejoblíbenější a zda byla objednávka vytvořena přes reklamní banner.
Affiliate
Abys nepromeškal/a žádnou zajímavou akci a mohl/a využívat výhod bonusových programů, pracujeme s affiliate programy a používáme jejich cookies a metody sledování. U affiliate programů se jedná o partnerské sítě jednotlivých provozovatelů webových stránek, například kuponových portálů, bonusových programů a blogerů. Pomocí dostupných technologií zjišťujeme, zda použité reklamní prostředky našich partnerů vygenerovaly objednávku, z čehož profituješ ty i partneři.
Retargeting
Abychom ti mohli zobrazovat reklamní bannery na externích webových stránkách s relevantními výrobky, o které jsi například měl/a někdy zájem v našem e-shopu, spolupracujeme s poskytovateli retargetingu. Za tímto účelem na naší webové stránce shromažďujeme pohybová data, například jaké výrobky sis prohlížel/a nebo vložil/a do nákupního košíku. Nebuď překvapená/ý: Pokud se rozhodneš nesouhlasit se shromažďováním údajů za účelem retargetingu, otevře se nové okno, které tě dovede na webovou stránku našeho poskytovatele retargetingu. Abychom zajistili, že v budoucnu již nebudou partnerům předávána žádná data, řiď se pokyny uvedenými na stránce a následně pro dokončení procesu ulož své údaje.
Sociální sítě
Abychom ti na kanálech tvých preferovaných sociálních médií mohli zobrazovat zajímavé akce a reklamu přizpůsobenou na míru, používáme cookies a technologie sledování. Za tím účelem se pseudonymizovaná data přenášejí na tyto sítě a případně jsou sítí sloučena s jinými údaji.
Personalizace
Tvůj individuální zážitek z nakupování je pro nás velmi důležitý! Abychom neustále zlepšovali náš zážitek z nakupování a mohli v e-shopu a newsletteru poskytovat individuální doporučení výrobků, získáváme při prohlížení a nákupu v našem shopu data a provádíme přitom na našich webových stránkách tzv. A/B testování a multivariantní testování. K tomu používáme cookies a metody sledování.

Okamžik prosím, hned to bude

Chyba

Zavřít