Udržitelnost u značky s.Oliver

Odpovědná móda


Jako společnost se silnými kořeny, která je zároveň orientovaná na budoucnost, si jsme vědomi naší vysoké odpovědnosti za dny příští. Proto se zasazujeme o integrovaný udržitelný přístup – pro nás, naše bližní a přírodu, která nás obklopuje. Aby svět mohl být takový, v jakém chceme žít: různorodý, férový a regenerativní. Zaměřujeme se přitom na:


UDRŽITELNOST. Ta tvoří základ sortimentu našich výrobků v podobě využívání udržitelnějších materiálů a výrobních procesů.


TRANSPARENTNOST A INOVACE. Obojí nás vede při tom, co děláme – od vývoje, přes produktový design až po komunikaci s našimi zaměstnanci a zaměstnankyněmi, obchodními partnery a partnerkami i zákazníky a zákaznicemi.


SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST. V roce 2022 jsme se připojili k Fair Wear Foundation, přední evropské organizaci, která se zasazuje za zlepšení pracovních podmínek v textilních továrnách a dodavatelských řetězcích. Při první kontrole, provedené organizací Fair Wear, tzv. Brand Performance Check, byla značka s.Oliver hodnocena jako „Good“, tedy „Dobrá“.

Materiály

Udržitelný výrobek začíná již u výběru správného materiálu. Klademe si ambiciózní cíle, abychom mohli rozšiřovat naše portfolio odpovědnějších materiálů.

Cirkularita a péče

Naší vizí je podporovat přechod od lineárního módního systému k oběhovému modelu. Proto integrujeme udržitelnější standardy a materiály do všech výrobních kroků.

Špičkové výrobky

V podobě speciálních špičkových výrobků pravidelně vytváříme impulzy pro udržitelnější módu. Tyto modely kombinují více prvků z naší strategie udržitelnosti v inovativních výrobcích.

Sociální odpovědnost

Chceme posilovat férovost a diverzitu v našich dodavatelských řetězcích. Je proto důležité spolupracovat na partnerské úrovni s našimi dodavateli na zlepšení pracovních podmínek pro lidi.

Ochrana životního prostředí

Textilní průmysl má velký vliv na naše životní prostředí. Této odpovědnosti vůči přírodě jsme si vědomi a chceme snížit naše negativní vlivy na klima a životní prostředí.

Balení a doprava

Tam, kde to jde, redukujeme používání obalových materiálů na to nejnutnější. Na všechny obaly používáme pokud možno certifikované a recyklované materiály.