Náš program People

Sociální odpovědnost

Odpovědnost za naše bližní

Na výrobě našich výrobků se podílejí lidé z celého světa. Na našich bedrech tak spočívá odpovědnost, které jsme si dobře vědomi. Je proto samozřejmé, že se zasazujeme za lidská práva a za zlepšení pracovních podmínek po celém světě. Přispíváme tak k větší udržitelnosti textilního průmyslu.

V roce 2022 jsme se připojili k Fair Wear Foundation, přední evropské organizaci, která se zasazuje za zlepšení pracovních podmínek v textilních továrnách a dodavatelských řetězcích. Fair Wear se společně s dalšími nevládními organizacemi, odbory a členskými značkami zasazuje za nejvyšší pracovní standardy v textilním průmyslu. Značku s.Oliver ohodnotila organizace Fair Wear v roce 2023 při první kontrole, tzv. Brand Performance Check, známkou „Good“.

Transparentnost

Abyste se mohli odpovědně rozhodnout o svém nákupu, musíte vědět, kde a za jakých podmínek se naše výrobky vyrábějí. Od roku 2020 zveřejňujeme dodavatele, se kterými spolupracujeme. Do budoucna chceme jít ještě dále a začlenit informace o dodavatelských řetězcích pro všechny naše výrobky přímo do e-shopu. Za tímto účelem spolupracujeme od roku 2023 s německou technologickou společností Retraced.

Zlepšování pracovních podmínek

Díky našemu systému managementu rizik dokážeme včas identifikovat rizika v našem dodavatelském řetězci a něco proti nim podniknout. Naše vlastní týmy kontrolují pravidelně naše výrobní továrny a společně s organizací Fair Wear provádíme školení o pracovních standardech. Přes nahlašovací systém organizace Fair Wear se na nás mohou pracovníci a pracovnice i odbory obracet se stížnostmi a upozorněními.

Do čeho se pustíme dále

Společně s nadací Fair Wear Foundation pracujeme na tom, abychom naše vlastní obchodní procesy přizpůsobili tak, aby neměly negativní dopad na naše dodavatele (např. tím, že nebudeme na poslední chvíli měnit design výrobků). Kromě toho plánujeme pilotní projekt týkající se mezd pokrývajících životní náklady.

Ochrana životního prostředí

Cirkularita a péče

Udržitelnost

Máte otázky nebo připomínky?

Myslíte si, že jiná témata a opatření jsou mnohem důležitější a máte otázky nebo podněty k našim koncepcím udržitelnosti? Pojďme si o tom promluvit! Víme, že máme před sebou ještě dlouhou cestu a spoustu práce. Váš upřímný názor k této problematice nás zajímá. Kontaktujte nás na team.sustainability@de.soliver.com.