Tiráž

Provozovatel:

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
D-97228 Rottendorf

Telefon: 800-444403*

E-Mail: onlineshop@cz.soliver.com

Osobně ručící společník:
s.Oliver Sales Verwaltung SARL, 1, Grand-Rue, L-8372 Hobscheid, RCS Luxembourg, B 259790

Výkonný ředitel: Jürgen Otto (předseda), Kai Bauknecht, Carsten Schmitz, Thomas Rothe

AG Würzburg HRA 7662
DIČ: DE 812 318 148
Průmyslová a obchodní komora Würzburg-Schweinfurt

Řešení on-line sporů podle čl. 14, odst. 1 nařízení ODR:
Evropská komise zřídila platformu pro řešení sporů on-line. Najdete ji zde.
Společnost s.Oliver Sales GmbH & Co. KG není ochotna ani povinna se účastnit řešení sporů před finančním arbitrem pro spotřebitelské spory.

* běžný tarif pevné linky vašeho poskytovatele telefonních služeb, popř. zdarma v případě paušálu; v případě mobilní sítě se tarify mohou lišit