Náš program Planet

Ochrana klimatu a životního prostředí

Naše odpovědnost za přírodu a životní prostředí

Oteplování Země, ztráta druhové diverzity a nedostatek vody ukazují, že musíme převzít větší odpovědnost za přírodu a životní prostředí. Na mnoha těchto negativních vlivech na životní prostředí má podíl také textilní průmysl, který tak stojí před proměnou.
My tuto proměnu aktivně spoluutváříme a této výzvě se stavíme čelem! Pomocí opatření zaměřených na ochranu klimatu, management chemikálií a dobré životní podmínky zvířat snižujeme negativní dopady na životní prostředí a šetříme zdroje.

Ochrana klimatu

Textilní průmysl je odpovědný za téměř 10 % celosvětových emisí CO2, což je více než mezinárodní letecká a námořní doprava dohromady (zdroj: EU). Abychom přispěli ke snížení emisí CO2, vypočítáváme aktuálně naši uhlíkovou stopu, abychom mohli společně s organizací Science Based Target Initiative (SBTi) sestavit vědecky podložené plány na snižování produkce skleníkových plynů.

Management vody a chemikálií

Textilní průmysl je odpovědný přibližně za 20 % znečišťování vody po celém světě (zdroj: EU). Abychom na tom mohli něco změnit, provozujeme společně s organizací ZDHC digitální systém managementu chemikálií. Přes něj řídíme, jaké chemikálie se při výrobě používají. Dodržování tohoto standardu kontrolujeme pomocí zkoušek odpadních vod. Kromě toho používáme inovativní postupy, abychom snížili naše vlivy na životní prostředí.

Do čeho se pustíme dále

Musíme a chceme si stanovit konkrétní cíle pro snižování emisí. Intenzívně na tom pracujeme, protože čas běží. Kromě toho stále více využíváme ekologicky šetrné metody povrchových úprav.

Sociální odpovědnost

Špičkové výrobky

Udržitelnost

Máte otázky nebo připomínky?

Myslíte si, že jiná témata a opatření jsou mnohem důležitější a máte otázky nebo podněty k našim koncepcím udržitelnosti? Pojďme si o tom promluvit!
Víme, že máme před sebou ještě dlouhou cestu a spoustu práce. Váš upřímný názor k této problematice nás zajímá. Kontaktujte nás na team.sustainability@de.soliver.com.